Af Ole Nør Pedersen, kandidat for Venstre ved byrådsvalget i Aalborg Kommune

Der er kommet fartbegrænsning, hvilket hjælper lidt på vejen op gennem skoven i Lundbæk, men der burde være en cykelsti.

Der er meget trafik til og fra landbrugsskolen, samt den trafik der skal mod Bislev og længere vest på. og jeg kender ingen som ønsker en køretur på cykel gennem Lundbækskoven til eller fra Bislev. Selv skoleelever fra 6-9. Klasse bliver kørt af forældre, hvis skolebussen ikke lige passer. Mange fritidstilbud findes ikke i Bislev, så også her er alternativet forældrekørsel til og fra Nibe.

Den kringlede vej, og den fart der kan komme på en cykel (ned af bakken selvfølgelig) er en svær og farlig kombination, og det er egentlig i mirakel, at der ikke har været uheld.

Får jeg plads i byrådet er det en af de ting jeg vil sætte på en dagsorden, velvidende, at der nok skal kæmpes lidt, da det formodentlig ikke har første prioritet på teknik og miljø kontoret i Nørresundby. Jeg ser gerne en sti helt fra Lundbæk til Bislev, men det vigtigste er vejen gennem skoven, her er der behovet stort, og det er en sag der bør prioriteres.