Af: Ole Nør Pedersen (V), kandidat til Aalborg Byråd

Det bliver selvfølgelig ikke i næste budgetperiode, men på sigt burde vi overveje at bygge en ny skole i Nibe.

Skolen er presset på plads, og i en situation, hvor tilflytningen igen tager til går det ikke i længen. Nogle taler om en skole mere, og det er selvfølgelig også en mulighed, men her vil jeg klart foretrække en stor moderne skole, tæt på fritidsaktiviter, hvor der er samling og synergi.

Et center der kan matche behovet for de mange børnefamilier og andre der bor i området.En god skole er nok noget af det vigtigste for os der har børn. De fysiske rammer gør det selvfølgelig ikke alene, men er ikke uvæsentligt. Dette, samt gode rammer for fritidsaktiviteter er vejen frem, hvis det fortsat skal være attraktivt at bo og flytte hertil. 

Der kan godt skrues op for ambitions niveauet i Nibe. Svømmehallen er fint renoveret, men tænk hvis vi havde et center, hvor det var samlet med hallen, tæt på den nye skole o.s.v. Det kræver, at vi stempler ind, og kommer med ideer, og helst helt konkrete planer. En ting er sikkert, det kommer ikke af sig selv, men det kan lade sig gøre i Løgstør, - i en kommune der ikke har Aalborgs økonomi.

Så opfordringen herfra, er at vi tager fat, og eks. arbejder med en 1O -15 års plan for Nibe i.f.t skole og andre aktiviteter. 

Med Venlig Hilsen 
Ole Pedersen