Evald Lange Rise (S): Et indblik i, hvorfor Evald stiller op til genvalg til Aalborg Byråd

Nibe Avis:
Hvad synes du, du har fået ud af dine første fire år i Aalborg Byråd?

Evald:
– Jeg har fået et unikt indblik i, hvordan det kommunale system fungerer. Jeg gik i 2017 til valg på en baggrund som frivillig foreningsleder, ansat i skolesystemet og familiefar.

Disse ting gælder stadig, men med den store opbakning, jeg fik ved mit føærste valg, fik jeg også en unik position til at kunne dels lære og forstå arbejdsgange og principper i det kommunale system, og dermed en bedre forståelse som baggrund for at kunne påvirke processerne med min egen holdning og mit partis politik.

Nibe Avis:
Hvordan kan du påvirke de helt lokale forhold i en så stor kommune, som Aalborg jo er?

Evald:
Mit lokale engagement i lokalområdet – dels jobmæssigt, foreningsmæssigt og i engagementet omkring mine børn, er jeg tæt på de ting der rører sig i mit lokalområde og de mennesker, jeg omgås. Det giver det bedste afsæt for en ganske almindelig tilgang til tingene – for politik handler jo ikke blot om økonomi; det handler i høj grad om mennesker.

Nibe Avis:
Politik handler i høj grad om økonomi. Hvad gør du for at holde dig ajour med hvad der sker i andre dele af kommunen, og for at beslutningerne ikke alene skal komme til at handle om økonomi?

Evald:
Jeg har opsøgt en række lokalsamfund og lokale samråd; først og fremmest i mit eget lokalområde, men via mine politiske kontakter, også i andre dele af kommunen. Det giver en god forståelse for, hvordan de økonomiske midler skal prioriteres.

Nibe Avis: 
Nævn tre områder eller beslutninger, som du vil arbejde konkret på at påvirke, uanset udsigterne til, om det kan lykkes.

Evald:
– Vore ældre medborgere skal have et værdigt liv, også selv om mange er udfordret af sygdom og svagelighed. Derfor er det vigtigt at arbejde for at fastholde gode medarbejdere i ældreplejen.

– Den grønne omstilling skal gøre Aalborg Kommune til danmarks Grønne Hovedstad. Ikke kun med kommunens medvirken, men i høj grad via universitetet og områdets arbejdspladser.

– Flere cykelstier i et samlet netværk skal højne både folkesundheden og den grønne omstilling.

Nibe Avis: Tak for din tid.

 

Sammen med Torben Froberg Poulsen (Venstre, tv.), stiller Evald Lange Rise (Socialdemokratiet, th.) op, når der 16. november er valg til Aalborg Byråd. Thomas Larsen (Venstre, i midten) stiller og til regionsrådsvalget.