Torben Froberg Poulsen (V) stiller op til byrådsvalget for første gang, med ønsket om at præge beslutninger til lokalområdets bedste.

Nibe Avis:
Hvad er dit hovedsigte med at søge valg til Aalborg byråd?

Torben:
Jeg vil repræsentere og kæmpe for de helt almindelige dagligdags udfordringer, som en kommune skal være med til at afhjælpe.

Nibe Avis:
Det må du uddybe mere konkret.

Torben: 
– Nibe ser omsider ud til at få et sundhedshus, der skal samle og koordinere de sundhedsfaglige tilbud i nærområdet. Her er det vigtigt, at vi som politikere er med til at sikre, at der er nogle gode behandlingstilbud i form af læger og speciallæger og genoptræning i nærområdet, så mange som i dag er henvist til Aalborg, kan udnytte dette tilbud i nærområdet.
– De kommunale service tilbud som f.eks. dagpleje skal være ordentligt repræsenteret med mindst to tilbud i hvert lokalområde, så der er noget fleksibilitet at tilbyde.
– Kommunen skal planlægge boligudviklingen således, at der er bedre muligheder end i dag for at få en mindre bolig i ét plan. Vi ser en planlægning på dette område, hvor der virkelig mangler fleksibilitet i planlægningen, så boligbyggerier ikke flugter med borgernes behov.

Nibe Avis:
Kan du pege på områder, der kan reduceres, for på den måde at skabe økonomi til andre prioriteringer; typisk efterspørges der ressourcer (penge) til flere »varme hænder«?

Torben:
På mange områder i kommunen hersker der et regel-helvede, hvor der er lige så meget kontrol og registrering som der udføres egentligt meningsfyldt arbejde. Dette forhold skal rettes op til fordel for de opgaver, kommunen er der for at løse.

Nibe Avis:
Hvordan vil du gennem en valgperiode med mange møder, læsestof og andet arbejde for kommunen, sørge for at holde kontakten med dine vælgere?

Torben:
Jeg har personligt en tradition for at engagere mig i foreningsarbejde, og gennem min forretning er jeg tæt på borgerne, så der er altid en mulighed for at kontakte mnig, ligesom jeg ofte deltager i udadvendte møder og aktiviteter for at holde mig ajour.

Nibe Avis:
Hvad ser du som det vigtigste i byrådsarbejde?

Torben:
Vi skal skabe løsningerne ud fra begrebet »frihed under ansvar«. Det giver den bedste dialog og bedste løsninger.

Nibe Avis: Tak for din tid.

Sammen med Evald Lange Rise (Socialdemokratiet, th.), stiller Torben Froberg Poulsen (Venstre, tv.) op, når der 16. november er valg til Aalborg Byråd. Thomas Larsen (Venstre, i midten) stiller op til regionsrådsvalget.