Thomas Larsen (V): Et indblik i, hvorfor Thomas stiller op til regionsrådsvalget.

Nibe Avis:
Hvad er din baggrund for at stille op til regionsrådsvalget?

Thomas:
Jeg har arbejdet 25 år i sundhedssektoren; primært på leverandørsiden, men har ad den vej fået et mangesidet indblik i, hvordan der arbejdes på sundhedsområdet, og hvordan de politiske prioriteringer virker i alle dele af systemet.
Der er klart nogle forhold, der kan forbedres, primært i forhold til et tungt embedsværk og administrative processer, der gør, at der er for lidt tid til patienterne.

Nibe Avis:
Det må du uddybe.

Thomas:
Det handler meget om at skabe noget mere tillid mellem sundhedssektoren og patienterne; det er i forvejen, hvad både de ansatte og patienterne ønsker.

Nibe Avis:
Er der fokus nok på regionsrådets arbejde?

Thomas:
Nej, bestemt ikke. Region Nordjylland er udkant i Danmark, men vi skal af den grund have de samme muligheder og de samme ressourcer til rådighed.
Psykiatri- og ungdoms- psykiatrien er  eksempler på, hvad der sker: I 2020 fjernede regionsrådet 23 mio. kr. fra psykiatrien og overførte pengene til andre områder, uden fokus på det.

Nibe Avis:
Du har selv nævnt forhold omkring det kommende super-sygehus i Aalborg. Kan du pege på forhold, der kunne være bedre eller »uheld«, der kunne være undgået?

Thomas:
Økonomien i byggeriet er overskredet med omkring 300 mio. kr. – et beløb, som forudsætter, at en retssag mod rådgivere vindes, ellers er overskridelsen på 500 mio. kr.
– Det er nødvendigt at få valgt medlemmer af regionsrådet, som besidder nogle faglige kompetencer.

Nibe Avis:
Hvordan kan man øge tilgangen og ressourcerne til sundhedssektoren?

Thomas:
Når jeg ser på mit erfaringsgrundlag fra bestyrelses arbejde i Nibe Festival, er det fantastisk at se, hvad frivillige hænder kan udrette. Der er også områder inden for sundhedssektoren, hvor frivillige kan virke, og det handler meget om at uddele ansvaret for specifikke områder og være mere fleksible, bl.a. i planlægning af arbejdstider.

Nibe Avis:
Hvordan mener du, regionens politik kan synliggøres mere?

Thomas: Når jeg ser, at der f.eks. lukkes lægehuse uden inddragelse af borgerne, vækker det en vrede i mig. I det mindste kan man stille op lokalt og forklare baggrunden for f.eks. en sådan beslutning.

Nibe Avis: Tak for din tid.

Sammen med Torben Froberg Poulsen (Venstre, tv.) og Evald Lange Rise (Socialdemokratiet, th.), der begge stiller op til Aalborg Byråd, stiller Thomas Larsen (Venstre, i midten) op til regionsrådsvalget, når der 16. november er valg.