Årets Nibenit blev udnævnt at markedsbestyrelsen – fra venstre Bjarne Svendsen, markedsformand og afgående Nibenit Claus Skoda, Knud Tobiasen og Trine Fage Krogh.

Mange var mødt op for at hylde den nykårede Årets Nibenit. Her er det Peter Knudsen, der som én af de første ønskede tillykke med udnævnelsen.

Der var ingen slinger i valsen hos Sildemarkedsbestyrelsen, der i forbindelse med Nibe Handelsforenings »En hyggelig weekend i Sildebyen« og et enkelt års pause genoptog udnævnelsen af Årets Nibenit.

Gennem mange år – og ikke mindst de senere år – har Knud Tobiasen udvist et initiativ, så end ikke ordet »ildsjæl‚ som gentagne gange har været hæftet på ham, dækker; nærmere er han en omvandrende fakkel, hvis man skal blive i billedsproget.

For der er ikke mange vinkler, Knud Tobiasen ikke har medvirket til at styrke, når det gælder om at gøre fødebyen Nibe endnu mere attraktiv.

Som sædvanlig ved tildeling af den lokale ærespris blev publikum holdt en smule på pinebænken, og Nibe Handelsforenings formand Bjarne Svendsen kunne indledningsvist afsløre, at årets prismodtager altid er tjenstvillig og ambitiøs. Han er kompromisløs og målrettet i det lokale, frivillige arbejde og udfører et stort arbejde bag facaden.

Den nyudnævnte Nibenit var med fra de helt tidlige år i Nibe Festivals udvikling, og han dannede sammen med Peter Møller Madsen et fast makkerpar, hvor Knud Tobiasens koordinerings-gén efter Møllers udsagn var en veludviklet og afgørende nødvendighed.

Men årets Nibenit har sat præg på meget andet end Nibe Festival. Lige nu trækker han et enormt læs i Nibe Boldklub – og har i øvrigt gjort det gennem mange år. Først som spiller, siden endnu mere i bestyrelsen, Nibe Boldklubs »Klub 50«, og øvrigt utroligt nok stadig som spiller.

Af andre indsats områder nævnte Bjarne Svendsen Nibe Samråd, Råvaremarkedet, projekt Ren By, Nibe Tænketank, Sildemarkedet, Nibe Parkrun, Fyrværkerisalg, etablering af multibane i Nibe, udvikling af havneområdet og så videre. Senest er Knud Tobiasen i år valgt til bestyrelsen i SIFA – de Samvirkende IdrætsForeningser i Aalborg Kommune.

– Jo der er meget på Knuds CV, og han har gjort en enorm forskel for vores by, lød det afslutningsvis, inden prismodtageren blev klappet gennem festteltet på Skomagertorvet og modtog blomster og beviser på udnævnelsen af markedsbestyrelsen.