Den nyslåede Nibenit blev bestormet af lykønskninger.

»Fortjent!« - »På tide med den titel!« - »Hvem ellers?« - og mange andre lykønsknings- ytringer fløje nærmest gennem luften, da Lars Kirk Larsen, formand for Nibe Handelsforening, oplæste motiveringen for at vælge netop Peder Bach som den person, der i år skulle tildeles den ærefulde titel – en titel, som også føles værdsat, idet Torvet i Nibe var fyldt med et forventningsfyldt publikum, som netop også havde oplevet provst Jens-Anders Djernes tænde byens juletræ, på sin sidste dag i embedet.

Skudsmålet for tildeling af prisen som årets Nibenit 2018 var bredt sammensat, og i uddrag såedes:

– Vi skal mindst 40 år tilbage for at finde den første indsats som frivillig og kæmpende med et stort Nibenit-hjerte. Det var da den dengang ganske unge Nibe Rideklub, der fik hans engagement at mærke. Men måske var det pigerne, der trak mere end hestene, for nogen stor rytter-karriere fik han vist ikke.

Det har i nogen grad været pengene, der har ført Årets Nibenit rundt i Nibes frivillige foreningsliv. Det vil her føre for vidt at nævne alle de foreninger og årsregnskaber, han har lagt navn til – men han har bestemt også mange andre talenter, og de kan samles i ét ord: ORGANISATOR.

Vi forsøger her at nævne nogle af de vigtige sammenhænge, som han har medvirket i:

Motionstræner i Nibe Volleyball Klub, Team Koordinator i Nibe Festivals Crew Pit, Præsident i Nibe Rotary Klub, Trafikskolelærer og kasserer i Nibe Alternative Bicykleklub, Kasserer i Nibe Festival, Bestyrelsesmedlem og daglig leder af Nibe Bryghus, Medlem af Rebild Selskabets bestyrelse, Kasserer og vinterbader i Nibe Fjordbadeklub, Medarrangør af Stejlepladsens Fyraftenscafé, Medlem af Nibe-spejdernes gruppebestyrelse. Senest har han sammen med sin kone Birthe kastet egergien ind i styregruppen for Stafet for Livet Nibe – og senest har han i sommer sammen med gode cykelkammerater cyklet til Paris.

Årets Nibenit er pligtopfyldende og engageret overfor de opgaver, han påtager sig, og han løser dem med godt humør og en kreativ tilgang. Og han høster helst frugterne af sin indsats ved at se tingene fungere. Sådan er det bare, og mange Nibenitter kan bevidne, at når han har fat i tingene, så fungerer de!

Rotary har tildelt ham sin største udmærkelse: Poul Harris Fellow, og i Nibe Alternative Cykelklub har han flere gange modtaget titlen som »Årets NAB«. En ekstra titel har han også tilføjet de seneste par år, menlig FARFAR – og samtidig er han far til Morten og Christian og en god ægtemand for Birthe.

Siden 1973 er disse udnævnt:

Sildefyrste:
1973: Holger Søndergaard
1974: Svend Aage Nielsen
1975: Bruno Jensen

Årets Nibenit (v.afstemning)
1984: Willy Kristensen
1985: Børge Svendsen
1986: Poul Søndergaard
1987: Grethe Laursen
1988: Annelise Larsen
1989: Erling Laursen 
1990: Nancy Sørensen
1991: Bente Nexø
1992: Niels Jørn Ullits
1993: Hanne Jensen

Udpeget af komiteen:
1994: Einar Grevy
1995: Thorkild Pedersen
1996: Peter Møller Madsen
1997: Thorvald Odgaard
1998: Frank Normann Nielsen
1999: Ole Høygaard
2000: Bjarne Svendsen
2001: Niels Verner Jensen
2002: Frits Stevn Sørensen
2003: Peter Møller
2004: Hans Henrik Henriksen
2005: Peter Outzen
2006: Tage Pedersen
2007: Anders Kristensen
2008: Bendt Hald
2009: Jette Grønhøj
2010: Willy Kær
2011: Jens Østergaard Madsen
2012: Claus Skoda
2013: INGEN
2014: Knud Tobiasen
2015: Arne Melgaard
2016: Jacob Søndergaard

Udpeget af seneste 3 års Nibenitter:
2017: Tove Nikolajsen
2018: Peder Bach

Der var masser af lykønskninger til Peder Bach fra hans samarbejdspartnere – her: Julemanden, John Borg (Stafet for Livet), Peter Møller Madsen (Nibe Festival) og Peder Bach.