Tove er der »altid« for sporten, Sildemarked, Nibe Festival, Kræftens Bekæmpelse og Stafet for Livet.

Hvert år den sidste søndag inden jul udnævnes »Årets Nibenit«. Det er på denne måde sket de senere år – tidligere var det et indslag på Sildemarkedet, men nu træder den årtier gamle tradition så i karakter til jul.

Der er fra i år indført den nye ordning, at de seneste tre års udnævnte »Årets Nibenit« indstiller en kandidat til Nibe Handelsforening, som nu har værtskabet for udnævnelsen.

Og efter, at 23 navne på vindere i årets julelotteri var offentliggjort, oplæste Nibe Handelsforenings næstformand Bjørn Drejer motivationen for at tildele den ærefulde titel til Tove Nikolajsen. Motiveringen lød således:

Årets Nibenit er født i Han Herred og flyttede til Nibe i 1987. Straks blev Nibe Håndboldklub omdrejningspunkt for mere end idrætten i sig selv. Så meget, at selv om håndbolden i dag er lagt på hylden, så holder spillerne fra dengang fortsat sammen om forskellige aktiviteter.

Arbejdet i håndboldklubbens støtteforening er noget, der fanger vor person, og hun kom derigennem med i både Nibe Festival og Sildemarked, hvor hun som restauratør og sammen med sin mand har lagt en stor indsats – og hvert år til festival er hun fortsat med på madholdet i Grillen på Hestepladsen – og hun er omdrejningspunkt for rekruttering af frivillige hertil.

Årets Nibenit arbejder også for kampen mod Kræft, hvor hun for et par år siden blev formand for den lokale afdeling.

Der var derfor heller ikke et nej i hendes mund, da hun for et års tid siden blev opfordret til at gå med i styregruppen for Stafet for Livet, da der skulle etableres et arrangement her i Nibe. Sammen med mand og familie har hun tidligere gået med som deltager i Aalborg, men nu kunne denne erfaring overføres til Nibe – og som bekendt blev Stafet for Livet Nibe i år en kæmpe succes!

I sit job er hun fortsat aktiv i Aalborg Kommunes Udskrivningsenhed som hun i øvrigt også har været med til at starte op. Hun har en meget stor berøringsflade, både via sit mangeårige arbejde som hjemmesygeplejeske og senere visitator. Men så sandelig også via sit engagement i byens foreninger.

Og hun har ALTID tid  til at hjælpe og støtte andre - der kommer sjældent et nej fra hendes mund. Dette sætter også venner og familie stor pris på.

Mon nogle nu har gættet, hvem der er tale om – ellers får I navnet her og nu: Tove Nikolajsen.