Søndag blev Nibe-Vokslev Sognegård indviet - efter en byggeperiode på ca. trekvart år.

Festdagen for sognegården blev indledt med et par timers Åbent Hus, hvor alle med lyst og lejlighed havde mulighed for at se hver eneste krog af det store hus, som nu udfylder den tidligere tomme grund mellem Stenvej og Kirkestræde.

En festgudstjeneste i Nibe Kirke markerede næste højdepunkt, og kirken var fyldt til sidste plads, da biskop Henning Toft Bro gjorde sin entre, anført af faner fra Nibe FDF og sognepræst Tine Junker Dalgaard, der var dagens lokale vært sammen med menighedsrådet.

Biskoppen forestod hele gudstjenesten, hvor såvel biskoppens entre i kirken som gudstjenestens salmer blev flot flankeret af trompet- og orgelspil.

Søndagens altergang blev et omfattende indslag, men dette var forudset, og altergangen blev meget fint afviklet med successiv procession af menigheden forbi biskoppen. På den måde blev altergangen gennemført på kort tid; selv med de mange deltagere.

Henning Toft Bro afsluttede sin prædiken med at lykønske menigheden med den nye sognegård – og han fortalte endvidere et par anekdoter fra andre tilsvarende indvielser af sognegårde i stiftet. Afsluttende ønskede han alt held og lykke med Nibe-Vokslev Sognegård; såvel for det nye byggeri som for det liv, som sognegården fremover skal danne rammerne for.

–     –     –

Efter festgudstjenesten var der indbudt til reception i sognegården, og her blev der talt af medlem af Nibe menighedsråd Niels Pedersen, der er formand for byggeudvalget – af menighedsrådets formand Jesper Have, af bygherrerådgiver Thyge Jacobsen og af provst Jens-Anders Djernes.

Læs mere og se flere billeder i denne uges trykte udgave af Nibe Avis, som udkommer onsdag.

Biskop Henning Toft Bro lykønskede Nibe og Vokslev sogne med den nye sognegård.