Sammen med 19 andre fremmødte kunne formand for Frejlev Borgerforening Mads Sølver Pedersen ved generalforsamlingen for nylig konstatere, at foreningen er garant for mange fine arrangementer i årets løb. 
En stor succes som Fastelavn trak igen 300 mennesker. Årets nytænkning med at flytte dyrskue og festlige Frejlev dage ind i Frejlevhallen blev en stor succes,  som man vil videreudvikle igen i år.
Sankt Hans blev ikke den store succes i år da det simpelthen ikke lykkedes at få ild i bålet pga. af den megen vand man havde fået i dagens løb. Dette betød at der efterfølgende kom store udgifter til at få bålet kørt væk, konstaterede Mads Sølver Pedersen.
Formanden afsluttede med at rose samrådet og det gode samarbejde som alle foreningerne havde i forbindelse med »Lysfesten«, der blev en mindeværdig aften med gudstjeneste og fakkeltog gennem byen. Samtidigt varetager samrådet på bedste vis kontakten med kommunen, til sidst blev der opfordret til at møde op til borgermødet med kommunen den 5 april på Frejlev skole.
 
Regnskabet udviste et overskud på kr. 11.766,20 og formuen steg til 73.678,35 opsparingen skal i fremtiden blandt andet bruges til en renovering af flagallen igennem byen.
 
Til bestyrelsen var der genvalg til Mads Sølver Pedersen og Lars Engemann mens Ketty Jensen ikke ønskede genvalg og blev afløst af Rene Just Winther.
 
Revisor Finn Søndergaard blev genvalgt .
 
Under punktet eventuelt tog formanden ordet og takkede ægteparret Ketty og Asger Jensen som gennem hhv. 21 år og 30 år har varetaget hverv i borgerforeningen i Frejlev. Parret har lovet fortsat at hjælpe til ved div. arrangementer. Borgerforeningen overrakte et gavekort til musikkens hus som tak for den fantastiske indsats. Ruth Christensen virkede som mødets dirigent.