Ved den netop afholdte generalforsamling i Frejlev Erhvervsgruppe kunne formanden Niels Jørgen Andersen aflægge beretning om, at Erhvervsgruppen igen den forløbne jul og nytår havde stået for og betalt tre store juletræer i Frejlev by – og som noget nyt i samarbejde med menighedsrådet tændt juletræet ved en højtidelighed der startede i kirken og sluttede med at tænde juletræet – samt efterfølgende samvær i Kastanjegården.

Desuden har Frejlev Erhvervsgruppe støttet borgerforeningen økonomisk, og ved at deltage i Frejlev Dagene.

Formanden lagde også vægt på i sin beretning, at det vigtige i Frejlev Erhvervsgruppe også er det sociale samvær mellem de erhvervsdrivende der driver forretning i Frejlev eller som har Frejlev som sin private base. Han opfordrede forsamlingen til at byde nye erhvervsdrivende, som måske driver selvstændig forretning udenfor Frejlev, men som er tilflyttet, til at melde sig ind – for både at støtte de aktiviteter, der er, og ikke mindst deltage i det sociale og stærke netværk som der er blevet skabt.

Der blev også sagt farvel til to stærke profiler i bestyrelsen der ikke modtog genvalg, nemlig Torben Andreasen fra TA Gulve og Michael Jensen fra MJ Import, der begge blev rost for deres engagement i bestyrelsen og festlige måde at være på. I stedet blev Lone Mysager fra Humlebien Blomster samt Frank Bisgaard Andersen fra Lab Tech Data valgt.

Generalforsamlingen blev afviklet og dirigenten, Aase Andersen fra firmaet Malermester Poul Erik Andersen, takkede for god ro og orden, og gav tøjlerne fri til spisning og socialt samvær.