Efter Aalborg Byråds beslutning om at renovere Nibe Svømmebad, er arbejdet med dette nu i gang og vil vare hele året.

I foråret 2017 blev der udarbejdet en idéskitse. Denne blev udført på baggrund Aalborg Byråds beslutning om at renovere badet. Beslutningen er taget på baggrund af tilstandsrapport fra 2015, der fastslog, at bygningen er nedslidt og trænger til renovering.

Renoveringen omfatter               

– Omklædnings- og baderum i underetagen renoveres med nye overflader. Herunder klinkegulve med gulvvarme og akustiklofter. Tillige kommer der ny sauna, både i dame- og herreafdeling.

– Bassinet renoveres med ny membran, nyt overløb m. kantfliser og klinker på promenadedæk.

– Der laves et nyt børnebassin ved siden af det store bassin. 

– Boblen udskiftes med en ny halkonstruktion med fast tag. (se tegninger)

– Vand- og afløbsinstallation fornyes.

– I forbindelse med forhallen indrettes der et nyt handicaptoilet.
 

Energioptimering: Følgende energibesparende tiltag:

– Vinduer i underetagen udskiftes med nye med 3-lags isoleringsruder.

– Flade tage over omklædningsrum efterisoleres.

– Udvendig efterisolering.

– Nyt vandbehandlingsanlæg.

– Nyt ventilationsanlæg.

– Ny vandbesparende sanitet

   og armaturer.

– Ny LED-belysning.


Inventar:       

– Vipper retableres og nye startskamler monteres ved bassin.

– Underetagens garderobeafdelinger forsynes med nyt garderobeinventar og nye bænke.


Byggeperiode:
Hele 2018.


FAKTA OM NIBE SVØMMEBAD

Nibe Svømmebad, er opført som friluftsbad i 1969, af daværende Nibe Kommune. Svømmebassinet, 12,5 x 25 m, havde oprindeligt plads til tribuner på nord-og sydsiden af bassinet. Hele anlægget blev overdækket med en luftbåret tagdug / en »boble«. Efter at boblen blæste itu flere gange blev boblen (1978-79) minimeret til nuværende størrelse, der kun dækker bassin og promenadedæk omkring bassinet.

Alle overflader af fliser og svømmebassinets membran bliver fornyet – og hele bygningen energisikres.      
Den kommende profil af Nibe Svømmebad vil være med fast overbygning, som erstatter den tidligere »boble«, og som fremover vil være mere energivenlig.