Arbejde med overløbsrør udsætter åbningen et par uger.

Flere udfordringer gennem byggeperioden har bevirket samlet ca. tre måneders forsinkelse – senest er et underdimensioneret overløbsrør årsag til en udsættelse af åbningen, der skulle have fundet sted i mandags.

Brugerne af Nibe Svømmebad – og formentlig en lang række nye brugere – har med længsel ventet på færdiggørelsen af den renovering og ombygning, som tog sin begyndelse med starten af 2018. 

Oprindeligt var det planen, at den samlede ombygning skule være færdig med udgangen af 2018, men en del ekstra arbejde blev nødvendigt, bl.a. da man erfarede, at betonkonstruktionen, som bærer det meste af bygningen, var betydeligt dårligere end forudset, og der i den anledning måtte renoveres mere end oprindeligt forudset, har Aalborg Kommunes tilsynsførende Jørgen Smed tidligere oplyst.

Daglig driftsansvarlig Morten Thøgersen glæder sig til at præsentere de mange nye ting i Nibe Svømmebad. Herunder helt nye saunaer, som han her viser.

De sidste uger har der så været stor aktivitet omkring færdiggørelsen af de mange entrepriser, som den samlede renovering omfatter. I denne sammenhæng blev selve svømmebassinet for et par uger siden fyldt med vand – og her kunne det så konstateres, at den gennemstrømning af 190 - 200 kubikmeter vand pr. time, som er nødvendig for optimal drift, ikke fungerede efter hensigten. Kort fortalt, strømmede der mere vand ind, end der kunne løbe ud, og der  etableres derfor i disse dage et ekstra udløb til en buffertank, forklarer daglig leder Morten Thøgersen. Ibrugtagningen er derfor p.t. en smule usikker, men vi stiler efter »omkring 1. april«‚ siger Morten Thøgersen.

 

Bygning, omgivelser, servicearealer og selve svømmebassinet er klart til brug, men der er udfordringer med rørsystemerne.