Protest over den foreslåede lukning af botilbud for hjerneskadede Firkløveret i Nibe.

Forkortet udgave af læserbrevet – ønsker du at læse den fulde version, kan den læses HER

Annette Scheibel, Anna Staun, Rasmus Elefsen, Tove Elbæk Zaar, Marie Elbæk Pedersen og Jan Tørning er pårørende til beboere på botilbuddet Firkløveret for senhjerneskadede i Nibe, og de skriver dette læserbrev, som også er et åbent brev til Aalborg Kommunes politikere:

Det er med stor undren og forfærdelse, at vi i Firkløveret i Nibe har modtaget en skriftlig information til borgere og pårørende vedr. budgetforslag 2019.

Af orienteringen fremgår det, at der påtænkes en sammenlægning af Firkløveret med Solsidecentret via etablering af en glasgang – mellem det lokale plejehjem i Nibe, der tilfældigvis er beliggende ved siden af botilbuddet Firkløveret – og det lokale botilbud i Nibe for senhjerneskadede. Beboerne har, på nær en, deres familier tæt på i Nibe og er forankrede der. Det skal understreges, at hverken beboere eller vi pårørende har noget ønske om andre løsninger, der involverer flytning af beboerne til andre steder i Aalborg. Ingen af dem er i en tilstand hvor det vil være muligt at lave en besparelse, der i stedet indebærer tanker om flytning til andre tilbud. Det kan IKKE understreges stærkt nok.

Vi er de pårørende og skriver dette brev på vegne af beboerne, der har deres hjem i botilbuddet Firkløveret - for nogens vedkommende gennem både 10 og 20 år, hvor en del af personalet har fulgt dem lige så længe. Flere af os skriver dette brev til jer i egenskab af at være værger for beboerne.

Firkløveret er noget helt særlig – den er ikke ”bare” en institution – Firkløveret er beboernes hjem, hvor de har deres egne lejligheder lejet af Enggården, og fællesarealet udgør også en del af deres fælles hjem – for de flestes vedkommende gennem 10-20 år. Det pædagogiske personale er tæt forankrede gennem mangeårige samarbejdsrelationer med beboerne og håndterer dagligt udfordringerne med stor faglighed, empati og et indgående uerstatteligt kendskab og indsigt i beboernes problematikker. Som sådan er Firkløveret unik – det er beboernes hjem og personalet er deres faste støtter.

Vores undren og forfærdelse består mest af alt i, hvordan man overhovedet kan finde på at foreslå denne uhørte besparelse, der griber så drastisk ind i beboernes liv med en for kommunen så forholdsvis lille årlig besparelse for øje ved at tvinge dem over i plejehjemsregi.

Det er en ommer!

Vi ville med kyshånd tage imod de 1,7 mill. man uden at blinke vil kaste efter en glasgang over til plejehjemmet og forøge beboernes trivsel med personaletimer i Firkløveret! Det der er brug for på grund af de foregående års grelle besparelser, er tvært imod øgede personaleressourcertil vedligeholdelse af færdigheder, basal omsorg og pleje, til samvær, aktiviteter, livsindhold og ikke mindst til tryghed og trivsel.

Som det er nu er bemandingen i forhold til beboernes reelle behov for hjælp til alt - fra personlig hygiejne, til måltider, livsindholdog tryghed - så minimale, at det burde være indlysende at øgeindsatsen i stedet for at vælge at skære med så store konsekvenser.

Af de seks beboere er 4 kørestolsbrugere, de to-tre tåler næsten udelukkende skærmet samvær, er svært forståelige og har svært ved at udtrykke behov. Og to kan gå meget kort eller kortere afstande, men ikke uden personale. Af de seks beboere har de tre primært brug for kontakt en-til-en med personalet og for den enes vedkommende en total afhængighed af at kunne se personale hele tiden tæt på sig, for ikke at få angstanfald og være dørsøgende. Kun en beboer er i stand til at bruge et kald!

Man skriver til os, at den faglige indsats stadig vil hvile på et neurologisk grundlag, men fremadrettet med et mere omsorgsbetonet sigte – dette set i lyset af at beboerne på Firkløveret er blevet ældre….

Firkløverets beboere er yngremennesker - i bedste fald kan man vel kalde dem midaldrende vel at mærke med den yngste og nyeste beboer som 53 årig – og den ældste som 65 årig– yngste beboer er oveni købet visiteret hertil for at kunne bo med jævnaldrende – og erklæret uegnet til plejehjem via afgørelse i Ankestyrelsen.

Er det Aalborg kommunes politik fremover, at man er plejehjemsparat som 53 årig???

For nogle raske mennesker ville det indtil for nyligt have betydet at man havde udsigt til om nogle år at kunne gå på efterløn med pensionen i syne - men langt fra plejehjemsparat!

Det er et vilkår for alle, at vi bliver ældre, men at bruge det som argumentation for indrette hjerneskadedes liv til alderdom i plejehjemsregi 10, 20 eller 30 år før, man normalt ville få brug for plejehjem, er urimeligt og diskriminerende over for mennesker med hjerneskader.

I orienteringen til beboere og pårørende, står der intet om at Firkløveret påtænkes nedlagt – men det står der i budgetforslaget, som vi selv har måttet finde frem! Det er uhørt og skræmmende, at hverken vi eller beboerne har fået den orientering direkte – andet end hvad vi har kunnet formode at tolke mellem linjerne i den såkaldte orientering.

Vi anmoder derfor om, at de planlagte besparelser på Firkløveret tages af budgetforslaget!

Vi foreslår i stedet, at manforøgerFirkløverets budget til aktive personaletimer med beboerne, så vi pårørende med sindsro kan passe vores eget arbejde uden at skulle bekymre os om vores syge pårørendes daglige trivsel.

Venlig hilsen

Annette Scheibel, Anna Staun, Rasmus Elefsen, Tove Elbæk Zaar, Marie Elbæk Pedersen og Jan Tørning