Nibes Kulturnat – under forberedelse længe

Forberedelserne til dette års Kulturnat i Nibe er selvsagt ikke noget, der er sket »hen over natten«. Der er tale om et langt træk, hvor mange aftaler er truffet og kunstnere er engageret fra mange forskellige sider. Langt det meste af »nattens« kulturelle indhold er baseret på lokale kræfters udfoldelser, mens andre indslag er trukket til Nibe udefra.

Der er også traditioner at tage hensyn til, og én af disse er, at mange af Nibes nærværende institutioner i midtbyen er med, og åbner dørene gennem de ca. fire timer, arrangementerne varer.

Festivalske ord og kanon- ild skyder Kulturnat i gang
Det bliver med ord fra den ene af Nibes store kulturinstitutioner til den anden, når Kulturnat Nibe fredag indledes.

Når børnene har taget det første indslag til sig fredag eftermiddag og Aalborg Garden har musiceret på Torvet, vil den ene af Kulturnattens tovholdere, Willy Kær, introducere Kulturnatten, hvorefter festivalleder Peter Møller Madsen holder den egentlige åbningstale.

Og som ved andre festlige lejligheder bliver det så op til Nibe Marineforenings kanonlaug at skyde Kulturnatten i gang.

Læs hele programmet for Kulturnat Nibe i Nibe Avis' trykte udgave
- LÆS HER

Festivalleder Peter Møller Madsen – åbner dette års Kulturnat – og giver arrangementerne nogle ord med på vejen.