På baggrund af flere observationer og spørgsmål – bl.a. her i Nibe Avis, havde Fodtudserne fra Ældre Sagens Herreværelse mandag lagt den ugentlige vandretur omkring området ved Koldbæks Kilde og den lille lund for foden af »Festivaltrappen« ved Nørregade.

Gennem en årrække har ligget en sten, som ligner en efterladenskab efter tidligere tiders storhed – og det er der da også noget om:

– Thorvald Odgaard, som tidligere gennem en årrække spillede sammen med andre nordjyske »gutter« i det sagnomspundne orkester »Sigfreds Fodvarmere«, kunne berette således:

Da Sigfreds Fodvarmere i 1996 kunne fejre 25 års jubilæum, hvilket skere i Cirkus Dannebrogs mage på Fjordmarken i Aalborg, blev orkesteret begavet med et ganske stort egetræ. »Gode råd var dyre«, for hvor skulle vi plante træet, spurgte orkesterets medlemmer hinanden. Tre af musíkerne boede på dette tidspunkt i Nibe: Poul Erik Jensen, Mogens Hyttel og Thorvald Odgaard, så træet blev besluttet planen i den lille lund i Nibe. Senere kom stenen til og markerede træets plads.

– Desværre viste det sig siden, at området omkring Koldbæks Kilde kun i ringe grad blev vedligeholdt, og egen gik ud efter nogle år. Tilbage ligger nu stenen med inskriptionen:

»Musik-Egen« – 1996
Sigfreds Fodvarmere