En stille undren … og en oplevelse:
Ih, hvor er det Kommunalt !

Af: Jacob Søndergaard, redaktør

For længe siden sang den forlængst afdøde skuespiller og revysanger Schiøler Linck en sang i Fønix Revyen (1936): »Ih, hvor er det kommunalt«. Sangen er senere reciteret af skuespilleren Hans W. Petersen.

Stroferne fra denne sang kom mandag dette medies redaktør ihu, da et forløb i forhold til et pop-up testcenter for covid-19 netop blev etableret i Nibe:

Mandag, kort før kl. 10.00 henvendte en Nibe-borger sig til vor redaktion med meddelelsen om, at hun netop var blevet testet for covid-19 – på et lokalt pop-up testcenter i Nibe; nærmere bestemt i »HUSET«, Grønnegade 29.

OG – som pågældende borger bekymrende bekendtgjorde: – Det er da pokkers ærgerligt, at jeg tilfældigvis fik oplysning om muligheden for en test i Nibe, for der er praktisk talt ingen andre, der ved det. – Og, fortsatte hun: – Når der om et par dage kun har været ganske få til test, så lukker de sikkert denne mulighed, »fordi der ingen kom«.

Avisens redaktør forsøgte på »nettet« at finde oplysninger om testmuligheden, og det lykkedes da – godt hengemt, nederst på en hjemmeside, at finde oplysninger om sted og åbningstid mandag og onsdag. Redaktøren troppede så op på adressen – stedkendt, for der var kun mangelfuld skiltning, der mest fortalte om, at »HUSET« er lukket for de sædvanlige brugere.

Op ad trappen – og ind til højre; der fandt redaktøren så de to forventningsfyldte medarbejdere fra Falck, som på foranledning af Aalborg Kommune var blevet udsendt til opgaven:

– Vi har god tid, for der er ingen, som venter på en test, lød velkomsten. Redaktøren gjorde sit ærinde bekendt, fik nogle praktiske oplysninger til nærværende indslag i det lokale medie, og afsluttede besøget med en test, som siden viste sig negativ.

Kun for ansatte … ?
Videre – til Aalborg Kommunes Ældre- og Handicap forvaltning, som omsider kunne oplyse, at testcentret i Nibe kun er for ansatte ved Aalborg Kommune, og besked er tilgået disse medarbejdere direkte.

Redaktøren spørger så, hvorfor der ikke er nogen, som hjemsøger testcentret – og de kontakter, avisen møder, er kun – måske – medarbejdere ved kommunen. Ingen nævneværdig skiltning og ingen nævneværdig markedsføring af test-muligheden er at finde.

Den gode side af historien er, at der trods alt var NOGLE borgere, der blev testet og undgik turen til Aalborg – og redaktionen har samtidig spurgt hos et par medarbejdere ved Aalborg Kommune, om man har fået besked om test-muligheden i Nibe. Svaret var her et NEJ! 

Det er ikke nogens skyld!
Konklusionen her må være, at det naturligvis er i orden, at man som kommune (her: Aalborg) giver sine medarbejdere mulighed for at blive testet for covid-19. Samtidig spreder det både undren, usikkerhed og ligefrem let forargelse, at der opslåes mulighed for covid-test, uden der samtidig informeres grundigt; til såvel medarbejdere ved kommunen som ikke-medarbejdere.

Kjeld Brogaard, regionsdirektør hos Falck, oplyser til Nibe Avis, at Falck jo er til stede i Nibe efter ordre fra Aalborg Kommune. Og hos Aalborg Kommunes Ældre-Handicap forvaltning henviser man til Region Nordjylland, der har det øverste ansvar. Her stopper så redaktørens søgen efter fakta – og med konklusionen: Test-muligheden i Nibe er for ansatte ved Aalborg Kommune. Redaktøren og andre i omgangskredsen er ikke kommunalt ansatte og blev (heldigvis) ikke afvist ved ønsket om test. Ih … hvor er det kommunalt!