Nibe Festival indordner sig under afbrændingsforbud.

Af: Jakob Brix og Morten W. Søndergaard

I forbindelse med indvielse af Nibe Festivals nye medieby for intern og ekstern presse, fortalte festivalleder Peter Møller Madse om nogle af de forberedelser, som Nibe Festivals frivillige medhjælpere har foretaget for at blive helt klar til årets festival.

Åbningen af Camp-området på Nibe Festival tirsdag kl. 18.00 forløb planmæssigt. Festivallederen fortæller, at det er et af årets største højdepunkter at tælle ned fra ti inden Camp-området åbner. ”Det er fantastisk at se de glade forventningsfulde mennesker, som er klar til at vende om på dag og nat i fire-fem døgn. Forventningens rus er ubeskrivelig og ganske gåsehudsfremkaldende”.

Sidste års Nibe Festival var en våd affære, men prognoserne til årets Nibe Festival viser tørt og varmt vejr. Det varme og tørre vejr har resulteret i, at der fra onsdag formiddag er afbrændingsforbud i Nordjylland – lige som det også er tilfældet i resten af landet. Forbuddet volder udfordringer, når man afholder festival, og hos Weber Grill Academy, som igen i år laver mad i VIP-området, har Nibe Festivals medarbejdere onsdag været nødsaget til at etablere en jernbund for at undgå brand. Herudover har Nibe Festival været nødsaget til at forbyde kunstnerne at anvende pyroteknik under koncerterne.

Nibe Festival opfordrer alle festivalgæster til at være opmærksom på, hvor de skodder deres cigaretter. I den forbindelse tilbyder Nibe Festival at udlevere lommeaskebægere til festivalgæsterne, så der ikke smides cigaret skodder, der kan antænde den tørre skovbund. Et yderligere tiltag fra Nibe Festival er at de har opstillet 1000-liters vandtanke, og medhjælperne er instrueret i at bruge transportable vandsprøjter i tilfælde af brand.

Festivallederen mener fortsat, at festivalgæsterne skal have friheden til at nyde en cigaret, men opfordrer rygerne til at tænke sig om, når de skodder cigaretten. For selvom Nibe Festival har lavet mange sikkerhedsmæssige foranstaltninger, har Nibe Festival fortsat brug for festivalgæsternes sunde fornuft for at fastholde en tryg og sikker festival. Afslutningsvis opsummerer festivallederen med »vi er ikke urolige eller bekymrede – vi er opmærksomme«.


Peter Møller Madsen: Vi tager det helt alvorligt, når der indføres totalt afbrændings forbud, og vi indretter os derpå.