Medlemmerne i Nibe Roklub har afsluttet rosæsonen 2020, og det har været en ro-mæssigt god sæson, der bringer aktiviteterne på vandet helt op i TOP-3 over den 81-årige gamle klub. 

Det er i sig selv meget flot, men samtidig har corona-krisen i samfundet sat nogle dybe spor i klublivet, idet de normalt mange og gode sociale arrangementer, som klubben er kendt for og som medlemmerne elsker – ja, de har været stort set ikke-eksisterende i den forløbne rosæson.

Klubben nåede akkurat at holde generalforsamling i februar, inde samfundet lukkede og både indendørs aktiviteter og den første måneds roning på vandet blev suspenderet.

Men siden slutningen af april har der så været udøvet roning under alle de former, som klubben tilbyder. Roningen har kunnet gennemføres som enten solo-roninger eller som roning i små hold på max. 5 personer. Enkelte aktiviteter huskes dog fra den nu afsluttede rosæson, nemlig bl.a. klubturen til Sønderborg med roning på Alssund – og introduktion af coastal roning. Klubbens yngste kajakroere har fortsat trænet hårdt, og de har stillet op i flere af de få kaproninger, som har været gennemført. Klubbens senior roere i havkajak har ligeledes roet enkelte kaproninger, hvoraf Casper Pedersens 3. plads ved DM Ocean Race træder tydeligt frem.

På det praktiske plan har der gennem hele året været bygget på klubbens kommende kajakhuse, som skal aflaste de fyldte bådehaller. 

Alt arbejde på kajakhusene sker ved frivilling indsats, og forhåbningen er, at kajakhusene kan indvies i forbindelse med sæsonstarten 2021.

Mange flere aktiviteter og initiativer kunne nævnes, men det er roningen i kajak og inrigger / outrigger, der trods alt er klubbens primære aktivitet. Her er der i den forløbne rosæson roet 40.649 kilometer af medlemmerne. 26 roere har opnået  præstationsnåle (guld / sølv / bronce) for flere end 1500 km / 800 / 400 kilometers roning. De 26 roere er:

GULDNÅL

Per Rolmar 2.061 km

Pia Banch Jensen 2.037 km

Kurt Møller Jensen 2.001 km

Lærke Petersen 1.851 km

Pia Jørgensen 1.750 km

Søren Jørgensen 1.714 km

 

SØLVNÅL

Hans J. Kallehauge 1.422 km

Casper Pedersen 1.206 km

Birgitte Larsen 1.141 km

Hanne Kramer 1.031 km

Mette G. Nicolajsen 974 km

Ole Nicolajsen 974 km

Mia Jakobsen 957 km

Jacob Norris 956 km

Søren Nielsen 954 km

Kirsten Schøler 944 km

Lene Christensen 921 km

Mette Bertel 859 km

Helle Godiksen 842 km

 

BRONZENÅL

Morten Bak-Sørensen 602 km

Michael Eilertsen 572 km

Helle Andreasen Buus 551 km

Sten Larsen 506 km

Poul Olesen 481 km

Jacob Søndergaard 444 km

Karen Thomsen 408 km

 

De mange præstationsnåle bliver på grund af corona- restriktioner uddelt senere.