Bogbus, byggegrunde og en ny landdistriktspolitik var blandt emnerne, der bejlede til de ni politikere i panelet, som alle søger valg eller genvalg.

Med mindre end tre måneder til kommunalvalget havde LAK – foreningen Landsbyerne i Aalborg Kommune – tirsdag indbudt til valgmøde i Nørholm Forsamlingshus; et valgmøde, der omhandlede hele Aalborg Kommune og med særligt fokus på samarbejdet mellem land og by under temaet: Hvordan får vi et helt Aalborg?


Ni kandidater til Aalborg Byråd var på plads i panelet: Kristoffer Hjort Storm (DF), Hans Peter Beck (LA), Thomas Krarup (Kons.), Tina French Nielsen (V), Daniel Nyboe Andersen (Rad.), Thomas Kastrup-Larsen (S), Jørgen Folkvang (Å), Allan Norré Pedersen (SF) og Per Clausen (Enh.).

En præsentationsrunde, hvor alle kandidater ytrede sig om hver sin politiske målsætning med hensyn til landdistrikterne lagde grunden til den efterfølgende debat, hvor ordstyrer, journalist Jørgen Pyndt fordelte sol og vind lige.

Enighed om Bogbus med nye faciliteter
En tilhører rejste spørgsmålet om muligheden for at tilføre dele af Borgerservice til de kommunale bogbusser - bl.a. fornyelse af pas og kørekort.
- Tina French Nielsen: Tilbuddet skal udvikles først, men det giver god fornuft.
- Jørgen Folkvang: Borgerservice i bogbus og via Nettet er en god idé.
- Thomas Kastrup-Larsen: En ordning med service i bogbusserne kan afløfte nogle af Borgerservice's opgaver.
- Thomas Krarup: Bogbus eller aktivitetscentre kan være fremskudt Borgerservice.
- Allan Norré Pedersen: Ja til at styrke bogbusser.
- Per Clausen: Ser frem til budgetforhandlinger – der er øjensynlig enighed blandt alle partier.

Større grad af integration blandt vuggestuer og børnehaver med andre institutioner
- Tina French Nielsen: Kommunen skal tilbyde såvel dagpleje som vuggestue.
- Thomas Kastrup-Larsen: Antallet af børn vil vise sig at stige.
- Jørgen Folkvang: Vigtigt med pasningsordninger og gode åbningstider.
- Hans Peter Beck: Vuggestuer er en samfundsopgave.
- Thomas Krarup: Mere intrgreret vuggestue byggeri.
- Kristoffer Hjort Storm: Integrerede institutioner er en god ide.
- Allan Norré Pedersen: Integrerede institutioner kan være en styrke i landdistrikter.

Byggegrunde og jordfond kan skabe udvikling i landdistrikter
- Thomas Kastrup-Larsen: Socialdemokratiet vil etablere en jordfond, som kan medvirke til at få sat gang i udstykninger i de landsbyer, hvor det går trægt med at sælge byggegrunde under den nuværende model.
- Per Clausen: Der kan komme gang i noget byggeri på baggrund af salg af flere grunde. Men vi skal være åbne for, at folk bliver boende, hvor de er, men måske ønsker nye boformer.
- Hans Peter Beck og Kristoffer Hjort Storm: Initiativet med en jordfond er rigtigt.
- Daniel Nyboe Andersen: Der kan ske intern flytning i landsbyer. Vi bygger ungdomsboliger centralt i Aalborg, men ikke særlig mange mindre parcelhuse.
- Thomas Krarup: Landdistrikternes force er billigere parcelhuse.
- Tina French Nielsen: Det er en spændende ide med nye boformer, men det skal ske under ordnede forhold, så vi ikke får et »Christiania«.
- Ordstyrer Jørgen Pyndt mindede om, at udviklingen i landdistrikterne måske også beror på, at kreditgivnings-institutterne stort set gør det umuligt at belåne ejendomme i mange landområder.

LAK: Ønsker en mere ambitiøs landdistriktspolitik
Leo Helmer, der repræsenterede mødets arrangør LAK, efterlyste en reel fornyelse og en højere ambition i en kommende revision af kommunens landdistriktspolitik.
- Thomas Kastrup-Larsen: Gerne se på nye muligheder, bl.a. sammen med universitetet eller andre institutioner.
- Kristoffer Hjort Storm: Naturen er et vigtigt fundament for udvikling i oplandet, og Aalborg Kommune gør meget på dette punkt.
- Tina French Nielsen: En ny Planlov giver nye muligheder i landdistrikterne. Vi skal ikke stramme mere på natur- og miljøområdet.
- Allan Norré Pedersen: Vi skal passe på drikkevands ressourcerne, som i overvejende grad hentes i landdistrikterne.
- Jørgen Folkvang: Natur og miljø skal have større fokus, og gerne strammere regler. Og ingen 3. Limfjordsforbindelse over Egholm.
- Thomas Krarup: De åbne biblioteker er en succes, der kan suppleres af bogbusser.
- Leo Helmer (LAK): Den første landdistriktspolitik efter kommunesammenlægningen var god, men de seneste fire år er den stort set ikke fornyet, og det bør ske nu. Der er virkelig brug for nye visioner.

Idrætshaller – »go« og »no go«
Mads Stenstrup rejste spørgsmålet, hvorvidt den gamle tanke om »halve haller« – altså mini-haller – i landsbyerne fortsat kan realiseres.
Flere politikere kommenterede spørgsmålet, men ingen fandt lejlighed til at love noget. – Landsbyerne må her selv gå forrest og skabe ideer og vise vej til finansiering, lød det fra politikerne.
- Tina French Nielsen: Venstre vil i kommende valgperiode lancere forslag om 50 mio. kr. til renovering af eksisterende idrætshaller – med den klausul, at pengene skal fordeles ligeligt mellem land og by.

Mobildækning i St. Restrup og trafiksikkerhed i Nørholm
- Gunnar Jensen rejste spørgsmålet om en bedre dækning af mobiltelefoni i St. Restrup, som stort set er et »hul« i dækningen af mobiltelefoni.
Borgmester Thomas Kastrup-Larsen mente, man skal tage fat i de relevante selskaber og få ordnet det. Faktisk oplever jeg selv problemer i området, sagde han.
- Spørgsmålet om bedre trafiksikkerhed med hastighedsbegrænsning gennem Nørholm – særligt forbi kirken – blev rejst:
Borgmester Thomas Kastrup-Larsen lovede at tage en evt. henvendelse med til By og Landskabs forvaltningen - men også Politiet skal ind over denne sag.

Valgkampen nærmer sig
Flertallet af kandidater på mødet var positive i forhold til de drøftede emner, men flere tilhørere konstaterede da også, at valgkampen vel er i gang og i denne tid op til budgetforhandlinger for 2018, er der ingen ende på de gode ting, som alle vil gøre for kommunen – men virkeligheden kan blive en anden, når budgettet skal hænge sammen.
Et forslag om at holde et midtvejs-møde om landdistrikterne faldt i god jord hos flere byrådskandidater.