John Hinge Knudsen, Mellem Digerne 1, Staun, har sendt Nibe Avis dette indlæg:

At tænke sig at have sommerhus på fjorden, i første omgang lyder det helt sikkert besnærende. Men i anden omgang betød for mig en grundstødning i sejlrenden til/fra Nibe Lystbådehavn. Det skal i den forbindelse nævnes at renden kun er 15 m. bred, at Aalborg kommune havde taget markeringen op, GPSén satte ud, og der var østenvind. Det endte med at jeg udvidede sejlrenden med ½ til en hel meter i en længde på 10 – 15 m.         Men hvorfor bliver pælene til markering af sejlrenden fjernet !!!! vi har jo ikke isvinter mere og har ikke haft det overen tiårs periode. På denne baggrund er vores isbrydere også blevet solgt, altså var der ingen grund til at fjerne markeringen.

Hvis årsagen skal ses i, at der evt. kom is på fjorden og pælene derved ville blive ødelagt. Ligger løsningen lige for. I Agger og Thyborøn har man allerede i flere år haft pæle til afmærkning af en sejlrende, der kunne tåle isen. Selvom de måske er lidt dyrere ville det kunne betale sig for, de kan blive i vandet hele året, og man sparer derved mandetimer til optagning og isætning. Det ville også være godt for fiskerne, der ville have lettere ved at komme ind og ud af sejlrenden.

Der bør derfor anskaffes nogle pæle af den rigtige type, der kan stå ude hele året. Det ville være et løft for Havnen og alle, der har adgang til fjorden via havnene.

  1. I forbindelse med KV 2017 er der også her et behov for at gøre op med nogle princip-beslutninger herunder brug af Roundup. En nu pensioneret professor (tidligere ansat i miljøministeriet) har udtalt, at der bliver mere CO2 ved brug af ukrudtsbændere end ved anvendelse af Roundup

Ved ukrudtsafbrænding er der også en ikke så uvæsentlig fare for som det har vist sig flere gange, at man uagtsomt kommer til at brænde bygninger af. Sidst gik det ud over Gigantium. Afbrændingerne er selvfølgelig med til at øve vores brandvæsen i at slukke ild…. Men ved anvendelse af Roundup kan man i løbet af 14 dage se virkningen ved, at det der var grønt bliver gult, man behøver ikke mere at bruge tid på det. Og en vigtig ting mere, brandvæsenet kan blive hjemme og passe almindelige pligter, og det forurener ikke CO2 mæssigt.

Flere kommuner anvender Roundup med særdeles gode resultater bl.a. Hillerød og Holstebro. Så hvorfor kan Aalborg ikke tage et skridt nærmere i den rigtige retning og gøre det samme, så vi bl.a. kan komme Bjørnekloen til livs.

  1. Limfjordsforbindelsen.: En kandidat til kommunevalget (Thaysen) har nævnt noget som i min optik er meget positivt, idet han ikke ser den tredje Limfjordsforbindelse gå over Egholm, men derimod gå under øen.

Dette ville i sidste ende være mere kosteffektivt, idet man derved ikke genere hverken mennesker eller dyr, og man bliver heller ikke nød til i fremtiden at gøre støjdæmpende tiltag. Og hvorfor skal Jylland altid have discount løsninger?

Med venlig hilsen og godt valg

John Hinge Knudsen

Mellem Digerne 1, Staun