Klokken otte her til morgen kunne Hans Henrik Henriksen, der er formand for det lokale valgsted i Nibe byde de første vælgere velkommen til at afgive stemmer.

Forud for valgets åbning gav valgstedets formand en kort orientering om, hvordan valghandlingen skal foregå, og der blev sammensat personale til hver af de fire valgborde.

Inden de første stemmer kunne lægges i valgurnerne, måtte upartiske vælgere kontrollere, at urnerne var tomme og fri for evt. snyd. Denne opgave blev Lotte Haugaard og Maria Sørensen til del, og alt blev godkendt.

Maria Sørensen blev også valgstedets første vælger, der afgav stemme, fulgt af valgstedets første førstegangsvælger, Emma Rasmussen.

Også på valgstedet i Frejlev var der gang i afstemningen straks fra dagens start: http://nibeavis.dk/lokalt/frejlev/4524-valget-i-frejlev-er-i-gang

Valgstedets formand Hans Henrik Henriksen guider her sammen med Erik Hovesen (t.h.) de første vælgere Lotte Haugaard og Maria Sørensen i kontrollen af valgstedets stemmeurner. I baggrunden følger Elin Møller med.
Inden for de første minutter havde et halvt hundrede vælgere indfundet sig for at afgive stemme.