På alle valgsteder i Aalborg Kommune var der åbent for stemmeafgivning en time før der plejer, når der er valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet. Tidligere startede valghandlingen klokken ni, men i år kunne vælgerne allerede komme ind på valgstederne og afgive deres stemme klokken otte, og der var der en del der benyttede sig af i Farstrup.  

Valgsekretær på valgstedet i Farstrup, Lone Brun Olsen, oplyser at 69 vælgere havde fået udleveret stemmesedler da klokken var ni tirsdag morgen. Herudover havde 40 personer i dette område valgt at afgive deres stemme pr. brev inden selve valgdagen. Dermed var stemmeprocenten klokken ni allerede oppe på 6,39.

Valget fortsætter i dag tirsdag indtil kl. 20, hvorefter optællingen går i gang.