Valgstedet i Nibe er lukket og stemmerne talt op. I alt har 3920 afgivet stemme; heraf er 3885 gyldige stemmer. samlet giver det en stemmeprocent på 77,04 mod 78,33 ved seneste byrådsvalg i 2013.

Som billedet eller er på øvrige valgsteder, er der blot marginale ændringer hos andre partier end Socialdemokratiet og Venstre.

Her står Socialdemokratiet med en fremgang på 4,8% til 41,3% af stemmerne.

Venstre står med en tilbagegang på 6,7% til 40,8% af stemmerne.