Tina French Nielsen trækker sig som politiker som følge af konkurs sagen fra Viderupgaard, som hun har været medejer af. Hun afløses i Aalborg Byråd af Mads Sølver Pedersen og som skolerådmand af Jan Nymark Thaysen.

Jeg går med glæde, men også med vemod, er det første, jeg vil slå fast. Årsagen er mere kompliceret, siger Tina French Nielsen til Nibe Avis:

– Jeg har været enormt glad for hver eneste dag, hvor jeg har kunne arbejde med mennesker, politik og opgaver i de kommunale systemer. Det har været et kæmpe privilegium og utrolig meningsfyldt. Jeg er glad for og stolt over de resultater jeg har været med til at bidrage til for Aalborg Kommune og Venstre; Fremtidens Plejehjem, nyopførelse af rigtigt mange handicaptilbud, skolerenoveringer, Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg og alle de andre menneskelige investeringer - men også de svære prioriteringer vi har foretaget. Det har været fantastiske år, som jeg vil se tilbage på med glæde og ydmyghed. Jeg vil også gerne sige tak til alle de mennesker, der har haft tillid til mit politiske virke i alle de år og har stemt på mig.

Men nu viger jeg fra posten før tid:

Når jeg gør det, er det fordi jeg i forbindelse med konkursen på min families ejendom, som jeg har ejet aktieandele af, har stillet nogle meget store personlige kautioner. Da kurator og kreditforening lukker konkursboet ned, er det med så store tab til følge, at alle disse kautioner ønskes indfriet fuldt ud af såvel kreditforening og bank.

Jeg har hele tiden arbejdet med udgangspunkt i, at vi kunne etablere en frivillig aftale med bank og kreditforening, hvor vi tilbagebetaler i den udstrækning vi kan, men det har ikke været muligt at komme i en reel forhandling, der giver mening for begge parter.

Det vil blive umuligt for mig at honorere det, der kræves, og jeg vælger derfor i forbindelse med konkursboets afslutning at indgive begæring om personlig gældssanering til skifteretten.

At være i en situation, hvor man anmoder retssystemet om gældssanering, er kompliceret, når det foregår i samspil med at bestride et højt politisk embede: Når du har et stort ansvar, får du stor opmærksomhed i offentligheden - det er helt naturligt.

Venstres politiske leder i Aalborg Byråd, Jan Nymark Thaysen, overtager 1. februar posten som skolerådmand.

Jeg elsker og respekterer mit parti Venstre, og jeg vil ikke stille partiet i en situation, hvor mit mandat skal diskuteres med baggrund i mine private forhold. Derfor finder jeg det naturligt, at Jan Nymark Thaysen nu overtager min post som skolerådmand. Samtidig har jeg brug for at tilrette mit fokus arbejdsmæssigt og jeg vil derfor nu bede Aalborg Byråd om at godkende, at jeg trækker mig.

Tak for tilliden i de forløbne år. Pas godt på Aalborg Kommune.

Da sagen har medført betydelige personlige omkostninger for mig og de mennesker, jeg holder af, håber jeg på omverdenens forståelse for, at jeg ikke har yderligere kommentarer end de ovenstående, slutter Tina French Nielsen

Det bliver Venstres suppleant til byrådsgruppen Mads Sølver Pedersen, Frejlev, der træder ind på Tina French Nielsens plads i Aalborg Byråd – resten af valgperioden, som er til udgangen af 2021. Mads Sølver Pedersen var også tidligere i denne byrådsperiode suppleant for en barselsramt Sundheds- og Kulturrådmand Mads Duedahl, og hvor Mads Sølver Pedersen varetog både posten som byrådsmedlem og som rådmand for Sundhed og Kultur.

Mads Sølver Pedersen - indtræder som suppleant på den plads i Aalborg Byråd, som Tina French Nielsen efterlader efter 1. februar.

FAKTA:

Tina French Nielsen blev første gang valgt til en politisk post for Venstre ved byrådsvalget 2001 i den tidligere Nibe Kommune, hvor hun fra 2002 var 1. viceborgmester efter borgmester Jens Østergaard Madsen.

Det sidste år med Nibe Byråd var hun med i såvel sammenlægningsudvalget som i den følgegruppe, der forhandlede forholdene omkring kommunesammenlægningen, der blev en realitet fra 1. januar 2007.

De to første perioder i Aalborg Byråd fungerede Tina French Nielsen som rådmand for Ældre- og Handicap området, og de seneste syv år har hun varetaget posten som skolerådmand.

Ved de to seneste valg til Aalborg Byråd har Tina French Nielsen været Venstres spidskandidat - og dermed kandidat til borgmesterposten i Aalborg Kommune - begge gange dog slået af den nuværende borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Tina French Nielsen har endvidere en periode været valgt til Venstres hovedbestyrelse.