Efter mange års venten på byggemodning med henblik på salg af nye byggegrunde i Farstrup, er Aalborg Kommune nu i gang med at udføre kloakering og vejanlæg – og senere på sommeren er der planlagt egentlig byggemodning af otte nye byggegrunde på Højageren.

Rådmand Hans Henrik Henriksen, hvis forvaltning By og Landskab står bag igangsætningen af anlægsarbejdet, siger til Nibe Avis:

– Geodatastyrelsen har godkendt udstykningen af otte byggegrunde, og der lægges i øjeblikket sidste hånd på de input, der skal danne baggrund for By- og Landskabsudvalgets godkendelse af priser for grundene, samt salgsvilkår. 

Grundene forventes udbudt dette forår / tidlig sommer.

Byggemodningen forventes tilendebragt september / oktober i år.

       

Historisk har der en del gange gennem årene, siden området blev udlagt, været sat fokus på et muligt byggeri, men dette er gentagne gange strandet på, at mindst tre grunde skulle være solgt, inden de kunne byggemodnes. Dette er der nu fundet en løsning på.