Dorthe Thybo Kudsk, Bagerstræde 14, Sebbersund, sender Nibe Avis dette læserbrev og åbne brev til politikere i Aalborg Byråd:

Aalborgs byrådspolitikere gør regning uden vært i forbindelse med beslutning om fælles skoleledelse!

- I stedet burde politikerne vise samfundssind og solidaritet, som bl.a. vores statsminister i disse tider er talskvinde for. Samfundssind over for landsbyskolerne og landdistriktet.

SE DEBATTEN BLANDT SKOLEUDVALGETS MEDLEMMER

Kære Skoleudvalg i Aalborg Kommune
Jeg vil gerne opfordre Tina French Nielsen, øverste politiske chef for Skoleforvaltningen til at træde i karakter og tage politisk ansvar ved at nedlægge det arbejde, som hun har sat sin forvaltning i gang med i forbindelse med opgaveløsningen af, hvorledes fælles skoleledelse skal skrues sammen. Simpelthen fordi det er noget »makværk«. Det er noget makværk på alle politiske og demokratiske niveauer. Dette kan Tina French Nielsen naturligvis kun gøre, hvis Per Clausen (EL) og de øvrige forligspartier (S, RV og DF) bag budgetforliget for 2020 annullerer budgetaftalen og revurderer det grundlag, de har truffet vedtagelsen på. I mine øjne er Fælles skoleledelse alene vedtaget på et uoplyst grundlag, hvilket i sig selv er skræmmende. De 3 mio. kroners årlige besparelse må kunne findes et andet sted. Hele ledelsesbudgettet udgør 2,3 mia. kroner.

Der har siden oktober 2019 været en ængstelse og uro i os, der bor i landdistriktet. Dette skyldes forbavselsen over Aalborg Kommunes vedtagelse af fælles skoleledelse sådan helt »tju-hej-bang-agtigt«. Jeg – og for den sags skyld mange andre - undrer os over, at et så omsiggribende tiltag ikke bliver sparret med de rette interessenter? (de ansatte på de berørte skoler, skolebestyrelserne, skolelederforeningen og LAK)

»Kommissorium for fælles skoleledelse«
Skoleforvaltningens »Kommissorium for fælles skoleledelse« tydeliggjorde efterfølgende for os alle, at besparelsen vedr. fælles skoleledelse alene skulle gå ud over de små og mellemstore landsbyskoler. Det vil betyde, at en skole reduceres til en underafdeling af en større skole. Den lille- og mellemstore skole mister sit eget skolebudget og egen skolebestyrelse, hvilket er en kæmpe forringelse for alle små- og mellemstore skoler. Undtagen Farstrup Skole, der rent faktisk lukrerer på Skoleforvaltningens forslag til Fælles Skoleledelse. Farstrup Skole er en lille ét-spor skole, og burde derfor hører under 1C –modellen. Det gør den ikke. Sebber Skole, der hører under 1B-modellen, skal nu alene agere ”fødeskole” til Farstrup Skole, som ifølge skolechefens videofremlæggelse er en naturlighed? Hvem definerer, hvad der er naturligt? Skoleforvaltningen alene? Skoleforvaltningens skolechef anvender selv begrebet: FØDESKOLER i forvaltningens video, da han nævner to landsbyskoler: Langholt Skole og Grindsted Skole, der begge skal lægges sammen med Vodskov Skole og derfor agerer »Fødeskoler« til Vodskov Skole.

Ja til større smittecentraler!
Ja, lad os da få nogle store skolecentraler, så vi kan få noget effektivt skoledrift. Vi skal optimere! Ja, lad os da skabe nogle større smittecentraler i forhold til coranavirus og andre kommende epidemier eller klimasituationer. Parentes bemærket: Hvis Aalborg Kommune vender blikket mod øst, så kan Københavns Kommune pt. kun huse hvert andet barn i institutionerne grundet små matrikler og dermed pladsmangel, hvis de skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Skoleforvaltningens video
Skoleforvaltningens video, der fejlagtigt er blevet lagt ud til os borgere (igen fejlagtigt…. jf. kommissorium for fælles ledelse), denne videos vinkling af fælles skoleledelses konsekvenser er meget ensidigt og meget positivt fremstillet. Formidlingen var tiltænkt Skoleudvalget, der kun skal forholde sig til 4 enkle og praktiske forhold.

I videoen hører man Forvaltningens chef sige, at eleverne er dem, der mindst mærker en fjernelse af ledelsen? Hvordan hænger det lige sammen? Sebber Skole/Landsbyordning ligger 7 km fra Farstrup Skole, vil børnene ikke mærke, at den øverste skoleleder befinder sig på en anden matrikel 7 km væk? Sideløbende med dette vises der en tabel, hvor man kan se, at den største besparelse ved fælles ledelse skal findes i forhold til »trivsel og forebyggelse«. Vil vores børn heller ikke mærke denne besparelse?

SE DEBATTEN BLANDT SKOLEUDVALGETS MEDLEMMER

Tidligere erfaringer med Fælles skoleledelse
Som det eneste eksempel på, hvor fælles skoleledelse er en succes, fremhæver Skoleforvaltningen Fælles skoleledelse mellem Gistrup og Fjellerad Skole. Man bruger ikke andre eksempler. Vurderes bare ét eksempel som værende fyldestgørende? Fælles skoleledelse er jo ikke en ny opfindelse. Begrebet: Fælles Skoleledelse er vi nogle, der har erfaringer med tilbage i 2005-2011 i den gamle Nibe Kommune, hvor Farstrup og Sebber Skole og Bislev-Nibe Skole fik fælles skoleledelse. Jeg sad selv dengang som forældrerepræsentant og siden formand for Sebber Skole- bestyrelse. Man gik tilbage til selvstændige skoler i år 2011, idet det ikke for nogle af de berørte skole gav mening. Det er ikke mere end 9 år siden. Hvorfor ser I ikke på evalueringer derfra? Hvorfor gå tilbage til en fuser? Måske skulle Skoleudvalget prøve at spørge Gistrup og Fjellerad Skole en ekstra gang, om samarbejdet er så rosenrødt? Hvis man går ind på den lille skole, som før hed Vaarst/ Fjellerad Skole og besøger denne skoles hjemmeside, så ser man overskriften: »Gistrup Skole –afd. Fjellerad«.

Jeg kan derfor igen kun opfordre politikerne i Aalborg Kommune til at bremse denne proces med udførelsen og implementering af fælles skoleledelse i landdistriktet. Vi ved, at Aalborg Kommune gerne vil kulturen i Landdistriktet. Det har de tre små landsbyer i det gamle Sebber Sogn mærket, hvilket vi er taknemmelige for. Men når nu Aalborg Kommune gerne vil kulturen, så nytter det ikke at fjerne grundlaget for kulturen ved at reducere vores nuværende lille, velfungerende skole/landsbyordning til et undervisningssted. Det er indiskutabelt, at når en skole mister sin egen selvstændighed, så mister den også den lokale forankring og dens særkende, og der vil kun gå få år, før det lille undervisningssted har lukket sig selv.

Politikerne lovede os i hele 2019, hvor vi deltog i diverse workshops for at lave en ny gældende landdistriktspolitik, at de ikke ville røre ved vores landsbyskoler. Det gør de så alligevel for at spare håndører - i effektivitetens og rationalitetens tegn. Så vis da samfundssind og solidaritet med os, der elsker at bo i en naturskøn landsby, i landdistriktet i Aalborg Kommune.

Dorthe Thybo Kudsk