Medlem af Aalborg Byråds skoleudvalg Søren Kusk (S) har sendt Nibe Avis denne tekst – på baggrund af Nibe Avis' opfordring til at kommentere emnet:

På baggrund af en grundig drøftelse af Fælles Ledelse, har et enigt Skoleudvalg i dag foretaget justeringer af grundlaget for det videre arbejde med emnet.

Fælles Ledelse er en del af forliget for budget 2020, hvor det blev vedtaget af forligspartierne (Socialdemokratiet, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre), at der indføres fælles ledelse mellem mindre og større skoler i Aalborg Kommune. Det er hensigten, at en model fortsat skal understøtte ledelse tæt på kerneopgaven. Den endelige model for fælles ledelse skal være implementeret fra skoleåret 2021/2022.

– Det har været både godt og nødvendigt at få en grundig drøftelse af et område, som berører og optager mange. Jeg ser frem til de drøftelser, vi nu skal have med Skolebestyrelserne. For en af de ting, der er vigtige for mig, er at forældredemokratiet gennem Skolebestyrelserne får en tydelig stemme i de modeller, vi arbejder med, siger Skolerådmand Tina French Nielsen (V)

For at sikre en tydelig proces og gennemarbejdet beslutning, ønsker Skoleudvalget forud for 1. behandlingen af Fælles Ledelse den 2. juni at mødes med skolebestyrelserne på de skoler, som kan blive en del af beslutningen om fælles ledelse. 

Som en del af arbejdet med Fælles Ledelse har Skoleudvalget besluttet at arbejde videre med to modeller som indarbejdes i den endelige analyse for, hvordan beslutningen kan udføres i praksis. En af disse er Model 1A, som omhandler fælles ledelse mellem selvstændige skoler med egen bestyrelse, eget skoledistrikt og budget.

– Ved at drøfte grundigt i Skoleudvalget og også inddrage de relevante skolebestyrelser, får vi belyst fordele og ulemper ved de forskellige muligheder for Skolebestyrelsesarbejde ved de forskellige modeller. Det er vigtigt for at tage den bedste beslutning, siger Skoleudvalgsmedlem, Per Clausen, (EL).

Den anden model hedder Model 1B og omhandler fødeskoler og overbygningsskoler. Denne model ønskes fortsat belyst. Der ønskes ud over de to nævnte modeller, desuden belyst modeller for fælles ledelse, hvor to skoler har elever fra 0.-6. Klasse og en geografisk nærhed. 

Model 1C, som omhandler 1-sporede skoler med elever i 0-9. klasse har tidligere været en del af, men udgår af analysen. Dog kan en 1-sporet skole (0.-9. klasse), som har en geografisk nærhed til en skole med 0.-6. klasse forsat indgå, hvis det giver mening at blive overbygningsskole.

– Vi har i drøftelserne været meget optaget af, hvilke potentielle samarbejder, der kan være. Og derfor har vi besluttet, at nogen af de skoler, vi først havde tiltænkt at indgå i analysen, nu udgår, siger Skoleudvalgsmedlem, Lisbeth Lauritsen, (S).

Skoleudvalget ønsker endvidere, at Skolebestyrelsernes handlerum og muligheder fremgår af analysen. Herunder en beskrivelse af, hvordan de forældre, som ikke sidder i bestyrelsen, kan få deltagelses- og høringsmuligheder.

Som Skoleudvalget besluttede den 14. januar 2020, skal det endelige beslutningsoplæg indeholde beskrivelse af, hvordan Skoleudvalget og Byrådet fortsat kan beholde beslutningskompetencen, hvis der ønskes ændring i antallet af årgange og undervisningssteder. 

– Det er vores fælles intention at passe på de små skoler og skabe gode rammer for alle. Og den intension har vi tænkt os at holde fast i, siger skoleudvalgsmedlem Kristoffer Hjort Storm, (DF).

Slutteligt ønsker Skoleudvalget et alternativt forslag til udmøntning af besparelsen, som kigger på, hvordan pengene til ledelse fordeles på alle Aalborg Kommunes skoler. 

Fakta:

Første behandling af Fælles Ledelse er planlagt til den 2. juni.

En endelig beslutning ligger i efteråret 2020 efter endt høringsperiode.