Medlem af Skoleudvalget i Aalborg, viceborgmester Kristoffer Hjort Storm (DF), kommenterer her sagen om fælles skoleledelse:

Næstefter ”Covid-19”, tror jeg ”Fælles Skoleledelse” er blandt mest skrevne ord på mit nyhedsfeed de seneste dage. Med god grund. For skoleforvaltningen har fremlagt et udspil til en ny model for fællesledelse i kommunen, som vil få store konsekvenser for de små skoler i vores landsbyer. Forslaget vil, ligegyldigt hvordan det bliver vedtaget, give en del utryghed for borgere i landdistrikterne og for medarbejderne på de berørte skoler og landsbyordninger. Den utryghed synes jeg er unødvendig i disse tider, hvor vi som borgere og samfund har nok af forandringer at bekymre os om. Genåbningen efter Covid-19 har vist os alle, hvor vigtigt indgående kendskab til såvel de fysiske rammer, som til de ansatte og børnene er for ledelsen af en skole, og derfor bør vi ikke begynde at ændre for meget i strukturen nu. Vi har lært noget nyt i den seneste tid, hvor de små skoler lynhurtigt har formået at genopfinde skolen i en helt ny virkelighed, helt uden central styring. Da beslutningen blev truffet i forbindelse med budgettet for 2020 synes jeg, at vi burde have trække forslaget tilbage til forligskredsen, så vi kan diskutere, hvordan vi kan gøre alle forligspartnerne tilfredse, uden at gøre en masse borgere og medarbejdere unødvendigt nervøse. Desværre var det ikke muligt at opnå opbakning dertil. 

Derfor har vi behandlet forslaget i skoleudvalget hvilket har ført til en række ændringer, hvoraf de fleste er positive. Selvom jeg helst havde set beslutningen skudt til hjørne, så er det vigtigt for mig at indgå i debatten på lige fod med resten af udvalget. Efter de seneste drøftelser er vi blevet enige om, at vi arbejder videre med en model, hvor geografiske og kulturelle aspekter spiller en væsentlig rolle. Vi skal ikke have en lille landsbyskole lagt ufrivilligt sammen med en stor byskole, hvor kulturen er markant anderledes og hvor forståelsen for landsbyernes særpræg nemt bliver overset. Vi skal derimod se på muligheden for at lade skoler der geografisk og kulturelt hænger bedre sammen indgå i vores videre arbejde. Desuden skal vi inddrage skolebestyrelserne fra de skoler vi tænker kan blive berørt, så de har mulighed for at komme med deres synspunkter og argumenter. Det er meget vigtigt for mig, at skolerne – også i fremtiden kan fungere som landsbyernes samlingssted og at vi sikre at lokal medbestemmelse på alle skoler.