Rådmand for skolerne Tina French Nielsen (V) besvarer her læserbrevet fra Dorthe Thybo Kudsk:

Dorthe Thybo Kudsk har en mission, som jeg har stor respekt for – nemlig at understøtte skolerne i lokalsamfundet. Skolerne er vigtige, og de er som det anføres uundværlige. Det er jeg og Venstre enige i.

Når det er sagt, må jeg først anfægte en del faktuelle vinkler i indlægget. For det første er jeg selvfølgelig demokratisk forpligtet til at sætte den forvaltning, jeg er rådmand for, i gang med de opgaver, som enhver sammensat budgetforligsgruppe ønsker. Det ville være at obstruere de demokratiske arbejdsgange at undlade dette. 

For det andet udgør ledelsesbudgettet ikke 2,3 mia. kr. Selvfølgelig bruges der ikke så mange penge på ledelse. Det beløb er det samlede skolevæsens budget. Den besparelse, der nævnes udgør cirka 4,3% af de ressourcer, der anvendes på ledelse. Jævnfør budgetforliget skal pengene findes på ledelse mellem mindre og større skoler, det vil sige, at det i praksis kan være på mange skoler. Jeg ved, at Skoleudvalget er meget opmærksomme på, at økonomien i dette bliver så retfærdig som muligt.

I forhold til, hvilke skoler der er overbygning-/fødeskoler til hinanden, er dette politisk bestemt i styrelsesvedtægten for skolernes virke, og er således ikke bestemt administrativt eller på andre måder. Politiske beslutninger skal kvalificeres af fagforvaltninger og suppleres med input fra borgere og andre interessenter i høringsperioder. Og vi politikere skal så træffe beslutninger ud fra de mange inputs. 

Når vi gør det, ser vi tilbage og vi ser frem. Vi samler sammen på de ting, vi får præsenteret, og vi konkluderer. På nuværende tidspunkt er vi i undersøgelsesfasen på løsningsmodeller, og jeg garanterer, at alle sejl er sat til for at finde gode løsninger.

I en proces som denne er det skønt at se, at demokratiet lever, også her langt ude på landet, hvor vi bor. Og for Venstres vinkel må jeg gentage, at vi holder hånden under og understøtter de små skoler, også fremadrettet.

Tina French Nielsen