Som bekendt foregår der for tiden en proces, hvor der skal udpeges og ansættes en ny provst for Aalborg Vestre Provsti, der samtidig bliver kirkebogsførende sognepræst i Nibe og Vokslev sogne.

- Processen pågår for tiden, fortæller Jesper Have,

formand for Nibe-Vokslev Menighedsråd. Om et par uger er der frist for ansøgninger, der officielt skal stiles til Dronningen, men det er Biskop Henning Toft Bro, der afgør, hvem der indstilles til Dronningen.

Den kommende præst i Nibe-Vokslev pastorat skal være såvel kirkebogsførende sognepræst som provst over Aalborg Vestre Provsti.

Forinden skal der blandt ansøgerne udpeges et mindre antal, der så skal prøve-prædike overfor dels det lokale menighedsråd i Nibe-Vokslev og overfor Provstiudvalget, hvorefter disse råd og udvalg indstiller til Biskoppen, der så i sidste ende – og helt suverænt –afgør, hvem der indstilles til udnævnelse hos Dronningen, fortæller Jesper Have. Forventningen er, at det bliver sidst i februar, en ny provst / sognepræst kan udpeges.