Knapt et halvt hundrede cyklister var onsdag aften tilmeldt Sikker7 Familieturen. Familieturen for børn og forældre var sat i stand af Nibe Alternative Bicykleklub – den lille lokale cykelklub med godt en halv snes medlemmer, idet klubben i år markerer 25 året for sin start.

Vejrudsigterne var ikke alt for lovende, og trods udsigten til mørke skyer, stillede knapt et halvt hundrede børn, forældre og bedsteforældre op til den 7 kilometer lange cykelrute fra Nibe Idræts- & KulturCenter, via Vokslev og Huul Mølle, over Grydsted og tilbage til start- og målområdet.

I start- og målområdet var opstillet tilmeldings- og kontroltelt samt en fin startportal, som samarbejds-partneren Spar Nord velvilligt havde stillet til rådighed. Og under ledelse af Spar Nord's maskot Frønse i fuld figur stillede deltagerne op til opvarmning, inden de gjorde klar til afgang.

Selve den officielle start på Familieturen var lagt i hænderne på »Årets Nibenit 2016«, Jacob Søndergaard, som mindede rytterne om, at turen ikke var et løb, hvor det handler om at komme først over en målstreg. Det handler som bekendt om at gennemføre og cykle sikkert. Og så giver en cykeltur som denne god motion op og ned ad bakkerne. Og med denne opfordring, sendte Nibenitten deltagerne afsted på den 7 kilometer lange rute.

Turen gik fra Nibe til Vokslev, hvor officials fra NAB-klubben stod sikkerhedspost – og videre mod Huul Mølle og op ad den stejle, 700 meter lange bakke med alpe-lignende stigninger. Oven for Huul Mølle havde Lions Club Guldgåsen velvilligt stillet medlemmer til rådighed ved et pitstop med forfriskninger til de pustende deltagere. Turen gik herfra videre mod Grydsted og via Grydstedvej tilbage til start- og målområdet. Her var der ligeledes medlemmer af Lions Club Guldgåsen, som sørgede for forfriskninger.

Idet alle deltagere havde passeret målstregen, var der sponsor- og lodtrækningspræmier i spil til deltagerne, dog med en aldersgrænse på 14 år. Ejler Jakobsen, der har siddet sikkert i formands-sadlen for Nibe Alternative Bicykleklub gennem samtlige 25 år, forestod udtrækningen af de mange præmier, hvor hovedpræmien på et familie-weekend ophold til værdi af 1500 kr. blev vundet af Silje Fossum. 

Et udvalg under Nibe Alternative Bicykleklub bestående af Jørgen Højgaard og Peder Bach havde forberedt arrangementet, der blev gennemført ved hjælp fra klubbens medlemmer, medlemmer fra Lions Club Guldgåsen og Spar Nord Bank som hovedsponsor.

Silje Fossum blev den heldige vinder af hovedpræmien: Et weekendophold for familien til værdi af 1500 kr. Her fejrer Silje (t.v.) »sejren« sammen med sin bror Magnus.
Medlemmer af Lions Club Guldgåsen er her på plads med udlevering af forfriskninger på toppen af Huul Mølle bakken.