En donation på 500.000 kr. fra Den A. P. Møllerske Støttefond gav for få dage siden det afgørende skub til at bringe Nibe Boldklubs ønske om at etablere en bane med kunstgræs i mål.

Siden 2016 har Nibe Boldklub arbejdet målrettet på at kunne etablere en fodboldbane med kunstigt græs på arealet, hvor klubben i dag har en sandbane.

I første omgang gjaldt det en ansøgning hos Aalborg Kommune, der gennem en årrække har støttet lokale projekter i kommunens fodboldklubber, som ønskede den nye form for bane.

I starten af 2017 kom så den længe ventede besked fra Aalborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg, at Nibe Boldklub i 2019 ville være prioriteret 2 mio. kr. til bygning af en kunstgræsbane.

Det deraf følgende krav var samtidig, at klubben selv skulle rejse et resterende beløb på mindst én mio. kr. – og gerne mere, afhængig af det kvalitetsniveau, man ønskede sig, nemlig bl.a. forbedring af lysforhold og forskelligt tilbehør.

Gennem godt et år har klubbens bestyrelse med formand Knud Tobiasen i spidsen arbejdet med at søge penge til den resterende det af budgettet, og med donationen af 500.000 kr. fra Den A. P. Møllerske Støttefond – og stort set samtidig en stor donation på 250.000 kr. fra S. D. Kjærsgaard, er klubben så meget i mål, at baneprojektet er sikret gennemførelse.

– Alle i og omkring Nibe Boldklub er naturligvis både glade og stolte over, at det er lykkedes os at komme i mål med det økonomiske, og vi er særdeles taknemmelige over den støtte, vi har modtaget til projektet, siger Knud Tobiasen til Nibe Avis.

NB-formanden siger om kunstgræs- banen, at den på mange måder får uvurderlig betydning for fodboldspillet i Nibe og på egnen, idet banen også vil kunne benyttes af bl.a. naboklubber. 

I vinterperioden er man oftest henvist til dårlige baneforhold eller lukkede baner. Det er vi næsten ude over, og banen er også på mange måder mere venlig overfor fodboldspillet, idet man får ensartede forhold at træne under.

Knud Tobiasen venter, at banen kan etableres i det tidlige forår 2019, så den kan være klar til klubbens fejring af 100 års jubilæet i juni 2019.

Klubben har til kunstbanen opnået støtte fra: Aalborg Kommune (2 mio.), Den A. P. Møllerske Støttefond (500.000), S. D. Kjærsgaard (250.000), Nibe Elforsynings Fond (190.000), IPA Fonden (100.000), Fonden for Sparekassen Himmerland (100.000), Sydbank (50.000), Spar Nord Fonden (75.000) og Nibe Håndværkerforening (10.000).