Stafet for Livet Nibe satte som ved sidste års arrangement atter en milepæl, da stafetten kl. 21 lørdag aften blev afbrudt, og der blev tændt hundredvis af stearinlys i papirposer. Hvert lys symboliserer en historie – en historie om at miste, om savn og længsel og om sorg.

Konferencier Peter Møller Madsen indledte den halve times højdepunkt med at minde alle de forsamlede stafet-deltagere om, at der ligger en virkelig historie bag hvert enkelt lys, og at det bør man huske på, når man går stafettens rute.

I stedet for den annoncerede tale af sognepræst Lotte Lyngby, som af familiemæssige årsager var blevet forhindret i at holde sin tale under lys-ceremonien, trådte sognepræst ved Nørretranders kirke Anette Rask Sørensen, der stammer fra Nibe, til og holdt Lotte Lyngbys tale for de hundredvis af stafettere, som stod samlet i Anlægget.

Marianne Christensen sluttede af med tre sange, godt hjulpet af musikerne Morten Andersen og Anders Kristensen. Birgitte Bergmann takkede stafettens deltagere for medvirken, og der blev holdt et minuts stilhed.

Aftenens højdepunkt blev afsluttet med et stort festfyrværkeri over Nibes nordlige del, som fyrværkerimester Allan Dyhr forestod, inden stafettens deltagere atter begav sig ud på ruten.

Hundredvis af lysposer langs stafettens rute symboliserede hver sin historie om at miste, om savn og samhørighed.
Et store og meget flot festfyrværkeri dannede afslutning på lysceremonien.
Natten igennem har stafettens deltagere travet og løbet den 800 meter lange rute igennem.