Antallet af deltagere i dette års Stafet for Livet Nibe gør stafetten til den deltagermæssigt største nord for Århus.

Det var en meget glad og stolt formand for Stafet for Livet Nibe, John Borg, der søndag middag kunne gå på scenen i Anlægget ved Nørregade og konstatere, at dette års arrangement på en række punkter allerede har overgået sidste års Stafet for Livet Nibe.

– Vi havde i år som mål at komme op på siden og gerne slå sidste års tal for antal deltagere, antal nåede deltager runder og antal tilbagelagte kilometer. Allerede nu kan vi roligt konstatere, at vort mål er nået – og endda med afstand har vi slået vore egne tal og tilmed vore gode kolleger i Aalborg hvad angår antallet af deltagere.

1483 personer har i år været tilmeldt Stafet for Livet Nibe, og det er ganske enkelt imponerende. Med et enkelt ord kan jeg kun udtrykke RESPEKT for dette engagement, sagde John Borg ved Stafettens afslutning i Anlægget, hvor han samtidig præsenterede Styregruppen og personerne bag arrangementet, som på hvert sit felt har haft ansvar for forberedelser og afvikling. Også her udtrykte formanden stor respekt, ligesom næstformand og økonomi-ansvarlig Peder Bach gav Styregruppens formand John Borg et stort verbalt skulderklap.

John Borg rettede også en tak til de mange, som på hver sin måde har sluttet op omkring Stafet for Livet Nibe – det gælder i særlig grad de mange sponsorer og de mange medvirkende med bl.a. underholdning fra scenen og udlån af grej m.v. Og ikke mindst så takkede han de 1483 deltagere for et stort engagement gennem det hele døgn, som stafetten varede, og for at holde ud, selv om der faldt nærmest historisk store mængder regn, som igen gjorde ruten svær at passere på visse strækninger.

Forud for John Borgs tale til stafettens 1483 deltagere var gået en tale af Eva Kylov, der er repræsentant for Kræftens Bekæmpelse, og også hun udtrykte sin store beundring for arrangementet i Nibe: – Hver enkelt stafet-arrangement landet over er unikt, og også jeres Stafet her i Nibe er unik på sin egen måde. I viser et sammenhold og en ånd for arrangementet, som er virkeligt beundringsværdigt, og jeg har her i mit første år som kontaktperson kun stor respekt for såvel forarbejde som gennemførelsen, sagde hun.

Antallet af deltagere er har i år været 1483 mod sidste års 1153, antallet af gennemførte runder er flere end 22.000 eller ca. 18.000 kilometer. Sidste år blev der gået 26.239 omgange eller i alt 16.425 kilometer. Dette års rute var en smule længere end sidste år.

De kommende dage vil der foreligge mere nøjagtige tal for Stafettens mange udfordringer mv., ligesom tallene for de enkelte hold vil blive offentliggjort.

Eva Kylov: Hver enkelt Stafet for Livet i Danmark er unik, og I er i Nibe også unikke. Jeg glæder mig allerede til næste års arrangement, sagde Eva Kylov, repræsentant for og kontaktperson til Kræftens Bekæmpelse.
Styregruppen bag Stafet for Livet Nibe.