I forbindelse med Nibe Erhvervsråds årsmøde, som tirsdag blev afholdt via den digitale platform »Teams«, blev erhvervsrådets lokale initiativpris uddelt for 26. gang.

I år blev prisen tildelt Camping Agenten, som gennem en kortere årrække er vokset fra at være en »side-forretning« til den tidligere campingforretning, som familien Outzen i Nibe drev gennem flere årtier – til i dag at være en betydende agent- og grossist forretning med formidling af campingudstyr, telte, autocampere mv. – i et netværk, der gør forretningen til en betydende virksomhed i såvel Danmark som på det nordiske marked.

Nibe Erhvervsråds formand Gert Kristensen motiverede tildeling af prisen, hvori han bl.a. sagde:

– Kriteriet for at modtage prisen er, at en person, en virksomhed eller en organisation har ydet en initiativrig og dynamisk indsats i erhvervsmæssig henseende til gavn for beskæftigelsen og/eller Nibe områdets erhvervsudvikling.

Nibe Erhvervsråds Initiativpris går i år til en virksomhed, der blev stiftet for 13 år siden af den nuværende ejer. Aktiviteterne, som virksomheden beskæftiger sig med, blev opstartet i privat regi 8 år forinden. Virksomheden startede i små lokaler, og i takt med, at kundegrundlaget voksede, blev lokalerne ombygget.

Der blev løbende fundet nye produkter, som kunne markedsføres og forhandles, og i flere tilfælde, har virksomhedens ejere designet og fået fremstillet nye produkter i eget varemærke, som passer helt specielt til kundernes ønsker og behov.

Gradvis er næste generation blevet inddraget i virksomheden, og på nuværende tidspunkt er 2 af børnene fuldt beskæftigede i virksomheden.

De seneste 2 år har virksomheden udvidet med nye store og flotte lokaler til showroom, lager og distribution af varer.

Virksomheden modtog Børsens gazellepris i 2017, 2018 og 2019. Prisen gives til virksomheder i stor procentvis vækst.

Virksomheden beskæftiger 16 medarbejdere, og derudover er adskillige pensionister tilknyttet til diverse opgaver i virksomheden, når behov opstår.

Det er naturligvis fuldstændig frivilligt for pensionisterne at løse opgaver for virksomheden, men der er stor interesse for at møde op og deltage i virksomhedens aktiviteter.  

Nibe Erhvervsråds Initiativpris 2020 tildeles Campingagenten i Nibe v/Merete og Peter Outzen.

I den kommende uge (18) udgiver Nibe Avis og Nibe Erhvervsråd i samarbejde »Erhvervsmagasinet Nibe«. Heri kan man læse yderligere om tildeling af årets initiativpris – samt et portræt af den prisvindende virksomhed – foruden en mængde andre lokale indslag blandt annoncer og artikler.

Læs om de første 25 personer og virksomheder, der siden 1995 har fået tildelt Nibe Erhvervsråds Initiativpris.