Rådmand for By og Landskab i Aalborg Kommune Hans Henrik Henriksen (S), skriver dette læserbrev til Nibe Avis:

Klokken ringede ind for første gang i torsdags på alle kommunens folkeskoler. På Sebber, Sønderholm, Bislev og Farstrup skoler mødte eleverne ind til en skolehverdag, hvor der er god plads i klasselokalerne. På Nibe Skole er virkeligheden en anden - her er der mangel på plads. Begge problemstillinger er ikke nye, men kalder på gode og fremtidsikrede løsninger. 

For de små skoler gælder det om »overlevelse« - og i den forbindelse lige så vigtigt, at der i fremtiden i det hele taget er en skole i de to mindste bysamfund Bislev og Sebber.

Socialdemokratiet ønsker ikke at lukke de små skoler, tværtimod vil vi gerne være med til at udvikle de små skoler og dermed det lokalsamfund, som de er en vigtig del af. Vi ved, at uden en lokal skole er det svært at tiltrække nye tilflyttere.

På Nibe skole, hvor der er trængsel, er der heller ikke en snuptagsløsning. Tidligere har vi i samarbejde kunnet løse pladsmanglen ved bl.a. at omdanne den ene gymnastiksal samt biblioteket til undervisningslokaler. Senest er kælderen under fagfløjen blevet omdannet og fuldt udnyttet til nye faglokaler. Det betyder også, at udvidelsesmulighederne på Lundevej 13 er ved at være udtømt.

Hvad gør vi så? Socialdemokraterne vil foreslå, at ledelsen/skolebestyrelserne på tværs af de fem skoler sætter sig sammen med skoleforvaltningen, og vurdere om man sammen kan finde nogle af løsningerne. Eksempelvis synes vi, at det kunne være interessant om der på de små skoler kunne udvikles nogle »klare profiler« - koncepter, som forældrene ville vælge til til netop deres barn - måske endda forældre fra Nibe. Naivt... Sønderholm skole har vist vejen, ligesom både Bislev, Sebber og Farstrup skoler byder på et mindre og trygt fagligt miljø, der kan være godt for nogle elever.  Vi ser også muligheder i lokalerne i Dragehaven på Hobrovej, hvor der i dag er DUS II og Ungdomsskole. Kan faciliteterne her udnyttes bedre og smartere?

Vi ved, at skolebestyrelsen og ledelsen på Nibe skole har vendt de her problemstillinger mange gange. Det samme gælder for de respektive bestyrelser og ledelsen på Sebber, Farstrup, Sønderholm og Bislev skoler. Løsningen tror vi også ligger her - det er lokalt vi kender forældrene og børnene, og hvordan vi skaber den bedste lokale folkeskole for alle parter. Sammen med Skoleforvaltningen tror vi på, at de rigtige løsninger kan findes.

Vi ved godt bosætning og dermed udstykning af nye byggegrunde også er et element. I Sønderholm har man lokalt taget kontakt til en developer, som viser interesse for at bygge her - på privat jord. I Valsted er der ledige byggegrunde, imens vi i Farstrup og Bislev har en udfordring. I førstnævnte har vi kørt en mediekampagne - uden held, så vi skal finde andre løsninger? Et samarbejde imellem kommunen og en privat lokal udvikler kunne være en mulighed?

S ønsker at fastholde og udvikle de lokale bysamfund i hele kommunen. Det har vi masser af gode eksempler på er lykkedes. Allerbedst når vi arbejder sammen med lokale interesser.

Hans Henrik Henriksen