Medlem af Aalborg Byråd Hans Thorup (V), Irisvej 8, Nibe, skriver dette læserbrev til Nibe Avis:

I sidste uges udgave af Nibe Avis kunne læseren forstå det sådan, at Venstre fra start har været tilhænger af en renovering af Nibe Svømmebad fremfor nybyggeri ved Nibe Idræts- og Kulturcenter.

Dette er ikke tilfældet. Venstre foreslog ved budgetforhandlingerne i 2014 en analyse af svømmebad i Nibe og Hals. Uden dette forslag og den analyse tvivler jeg på at der i dag overhovedet havde været planlagt renovering af noget art i Nibe Svømmebad.

Ved budgetforhandlingerne i 2015 var Venstre klart tilhænger af et fremtidssikret nyt svømmebad, og vi havde sågar finansieringen med til forhandlingsbordet. Desværre var vi sat uden for døren ved det endelige budgetforlig, da beslutningen om renovering af det bestående svømmebad blev taget. Dengang blev der afsat 13 mio. kr. til opgaven.

Når et politisk flertal stadig ikke har mod eller vilje til at ændre denne – efter min mening tåbelige beslutning – vedstår jeg gerne, at vi i Venstre nu bakker op om det fornuftige i at investere yderligere 6 millioner i energiforbedringer. Vi går altid ind for at lave kvalitetsløsninger, som minimerer energiforbruget.

Et faktum er dog at prisen for det samlede renoveringsprojekt nu nærmer sig de 20 millioner kroner, og med et nettoprovenu på omkring 7 millioner ved grundsalg fra det nuværende svømmebad, kunne vi være kommet rigtig langt i forhold til et helt nyt byggeri. Udfordringen består så i, at omkring seks millioner kroner i renoveringsprojektet lånefinansieres fra en statslig energipulje, som vi så betaler tilbage med de besparelser, vi opnår i energiforbruget. Disse penge kan således ikke bruges i byggeriet af en hel ny svømmehal, men er efter min mening kassetænkning af værste skuffe, når det gælder offentlige investeringer.

Min tilgang er – og har hele tiden været, at vi med et nybyggeri på en helt anden vis kunne leve op nutidens krav til energirigtige løsninger. Vi ville samtidig kunne hente besparelser ved samdrift med Nibe Idræts- og Kulturcenter, samt bedre servicering af kunder med f.eks. cafeteria. Der ville også kunne spares tabt undervisningstid for alle de skoleelever, som året rundt benytter svømmebadet. Et generelt langt større besøgstal ville også være sandsynligt.

Det var smadder ærgerligt at dette projekt blev forceret på grund af lovmæssigt krav om nyt vandrensningsanlæg (som det dog senere har vist sig kan flyttes med til et nyt svømmebad). Jeg håber vi får et OK renoveret svømmebad, men i samme kvalitet som nyt bliver det aldrig. Jeg synes Nibe og Aalborgs vestlige opland havde fortjent bedre, og jeg giver ikke op, før renoveringen af det gamle svømmebad er sat i gang. 

Venlig hilsen
Hans Thorup