LÆSERBREV – af: Sanne Kaalund og Thomas Thomsen, Bagerstræde 11, Sebbersund, skriver dette læserbrev til Nibe Avis:

Aalborg Kommunes seneste spareøvelse har udmøntet sig i et forslag om fælles skoleledelse, som vil gå ud over ti små skoler (Sebber, Bislev, Hou, Ellidshøj, Grindsted, Langholt, Nøvling, Nørholm, Tylstrup og Ulsted) i kommunen. Fælles skoleledelse medfører, at skolelederen på de små skoler spares væk, hvorefter disse skoler vil have en leder der sidder på en anden og større skole i en anden by. Konsekvensen af dette er, at de små skoler vil overgå fra skoler til undervisningssteder – undervisningssteder kan kommunen i øvrigt lukke, uden at det skal behandles i byrådet.

Det gode liv i landdistriktet
Da vi søgte bolig, ønskede vi at blive del af et trygt lokalmiljø, have adgang til natur og samtidig have en skole inden for børnenes cykelafstand. Således endte vi i Sebbersund. Det har vi aldrig fortrudt. Vores børn er glade og har gode kammerater i nærområdet. Blandt mange positive indtryk er det største det sammenhold, børnene har på tværs af aldersgrupper i vores lille samfund. Vi glædes når de store børn i byen stopper og taler med vores 4-årige, fordi de kender ham fra sociale arrangementer som alle dele af landsbyordningen har sammen. Vores børnehavedreng ved allerede nu, at når han skal i skole, så skal han blot over på den anden side af skolegården. Det giver ham enorm tryghed, og dermed også os som forældre.

Minimal besparelse til en høj pris
Vi er uforstående overfor, hvorfor Aalborg Kommune igen bringer denne model på banen. Vores naboer fortæller, at dette blev afprøvet tilbage i 2007-2010 uden succes. Den minimale besparelse i regnearkene stod ikke mål med besværet og den forringede service som børn og forældre oplevede. Vi undrer os derfor over, hvorfor politikerne i dag mener, at det er en god idé? Hvad har ændret sig?

Afvikling af landdistrikterne
Vores frygt er, at dette er første skridt mod afviklingen af vores dejlige landsbyordning. Lukkes landsbyordningen vil det være katastrofalt for lokalområdet og ensbetydende med at ressourcestærke familier fravælger Sebbersund og lignende lokalområder, hvilket medfører en afvikling af landdistrikterne.