Forligspartierne S, DF, RV og EL har droppet forslaget om fælles ledelse mellem en mindre og en større skole. Otte skoler har været i søgelyset for denne løsning, her iblandt skolerne i Bislev, Sebber og Nørholm.

Et meget stort pres fra lokale interesser omkring de mindre skoler i Aalborg Kommune og fra tilsvarende interesser i landdistrikterne, hvor de mindre skoler i vidt omfang er en del af samfundets »nerve«, har fået forligspartierne bag Aalborg Kommunes budget for 2020 til at samles ekstraordinært – efter en opfordring fra borgmester Thomas Kastrup-Larsen om at få fundet en endelig løsning på sagen.

Byrådsmedlem og medlem af Skoleudvalget Kristoffer Hjort Storm (DF) oplyser til Nibe Avis, at han har fremført, både i udvalget og i et forsøg på at samle forligspartierne om emnet, at han ikke har kunnet lægge stemme til forslaget, der oprindeligt kom fra Enhedslistens byrådsgruppe i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2020.

– Den megen debat og udsigten til en meget svær proces omkring forslaget til fælles skoleledelse har fået forligspartierne til i dag mandag at tage forslaget af bordet.

Der var knyttet et krav om besparelser til forslaget – disse besparelser findes så på anden måde.

Nibe Avis følger op i denne uges trykte udgave, som er tilgængelig tirsdag fra kl. 18.00 via www.nibeavis.dk