En gruppe på 18 yngre pensionister – de fleste 67 år – var i den forgangne uge samlet i Nibe for at markere 50-året for deres afgang fra Nibe Borger- og Realskole. Realklassen var sammensat af i alt 23 elever fra tre skoler: Seks fra Bislev, otte fra Nibe og ni fra Sebber. 

I dag har 12 af de 23 bopæl i skolens postnummerområde 9240, men for nogle var det første gensyn efter et halvt århundrede. Af forskellige årsager havde fem af de 23 fra afgangsklassen i 1970 meddelt afbud: Merete Schwarz, Horsens, og følgende fra Nibe; Birgit Kristensen (Simonsen), Birthe Søbygge (Sondrup), Elin Ilberg Zaar (Christensen) og Birte Ilberg Christensen (Larsen).

Festligheden blev indledt med social sammenkomst på Høje Nibe. Herefter forestod lærer Gitte Binder en rundvisning på skolen, der siden opførelsen i 1952 har gennemgået mange om- og tilbygninger. Gitte Binder er datter af Gerda Binder, der i øvrigt var klasselærer for eleverne fra Sebber Centralskole. Jubilæums sammenkomsten blev  afsluttet på Julins Café Bedste.