I 1957 forlod 4 drenge og 8 piger den nybyggede Nibe Realskole med et eksamensbevis på en realeksamen (den tidl. præliminæreksamen). Kun 4 af dem var fra Nibe, de 8 øvrige kom fra Nibes opland.

Siden dengang har de mødtes flere gange, og i maj måned mødtes de atter, nu for at fejre, at eksamensbeviset er blevet 60 år gammelt! 3 er her ikke mere, og 2 måtte melde afbud til genforeningen i Nibe, men de resterende 7 kom rejsende fra Sjælland, Sønderjylland og Nibes omegn. Hver gang har Kirsten og Leif Carlslund gæstfrit stillet deres hjem til rådighed for den gamle klasse, og som tidligere blev dagen en vandring ad ”Memory Lane” og opdatering omkring familier og fælles bekendte. 

Det blev et møde på 12 timer – og da der stadig var meget at mindes/tale om, blev det aftalt at mødes igen om et år, fortæller Jens Markdal til Nibe Avis.