Lundby Kultur- og Forsamlingshus er det samlende midtpunkt i landsbyen.

Årets store projekt for Lundby Kultur- og Forsamlingshus blev i 2017 et nyt velkomst torv foran huset, isætning af nye vinduer og så de traditionelle aktiviteter med den 35. udgave af Kulturweekenden som højdepunktet.

Med valg af Henrik Kristensen som dirigent og Malthe Nielsen som referent kunne formand for Lundby Kultur- og Forsamlingshus Kirsten Lomborg ved den nyligt afholdte generalforsamling gennemgå årets mange aktiviteter – såvel kulturelle som udvikling i Kultur- og Forsamlingshusets vedligeholdelse og fornyelse.

Huset har gennemgået en facaderenovering, og senere blev der udskiftet vinduer. Her foruden er der udført overdækning af hovedindgangen, indhegning af affaldscontainere og beplantning af skråninger.

Årets helt store projekt blev et helt nyt velkomst-torv foran Kultur- og Forsamlingshuset, som »Landdistriktsgruppen« havde finansieret med det fulde beløb, 333.400 kr. Her er der udført niveaufri flisebelægning, et hyggehjørne med bord og bænke og en skulptur af Thorvald Odgaard.

De mange renoveringsprojekter og det nye velkomst torv blev behørigt indviet ved en reception i september, hvor rådmand Hans Henrik Henriksen holdt talen og Thorvald Odgaard afslørede skulpturen, som ny pryder det nye torv.

Ved samme lejlighed bemærkede Kirsten Lomborg, at også repræsentanter for foreningen Landsbyerne i Aalborg Kommune og AKA Fonden var tilstede.

Bestyrelse og gæster ved indvielsen af det nye velkomsttorv.

 

I årets løb er der afholdt mange arrangementer for lokalbefolkningen, ligesom huset har været udlejet til private formål.

Der har været forevisning af film i den lokale filmklub, foredrag om medicinsk Cannabis, Sankt Hans fest med tale af byrådsmedlem Hans Thorup, høstfest, et meget vellykket Halloween arrangement, generalforsamling og fællesspisning i Gåselauget – og så forberedelser og afholdelse af den årlige Kulturweekend for 35. gang. Denne gang med rådmand Tina French Nielsen som åbningstaler – og formanden benyttede sin årsberetning til at takke alle, som i årets løb og særligt i forbindelse med det store forarbejde til Kulturweekenden har lagt en indsats.

Senest er der endvidere afholdt juletræsfest for børn og fastelavnsfest med tøndeslagning.

I december viste det sig, at husets vandværk ikke fungerede, og der måtte en gennemføres en reparation.

Bestyrelsen arbejder nu med planer om at udskifte det gamle loft i husets store sal med et nyt akustik-venligt loft.

Ved generalforsamlingen var der genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Kristian Andersen (kasserer), Malthe Nielsen (sekretær) og Kirsten Lomborg (formand). Bestyrelsen består endvidere af Erik Treumer Christensen (næstformand), Lykke Cavillo, Markus Christensen og Inge Heintze.

Skulpturen, skabt af Thorvald Odgaard.