Mandagens borgmester-duel i Nibe rørte ved mange lokale emner.

Nibe Erhvervsråd havde god succes med at samle et interesseret og spørgelystent publikum til borgmester-duel op til byrådsvalget – en duel på ord mellem borgmesterkandidaterne fra Venstre og Socialdemokratiet.

En præsentation fra borgmesterkandidaterne Thomas Kastrup-Larsen (S) og Tina French Nielsen (V) fulgt op af en kort »elevatortale« om Nibes fortræffeligheder var udgangspunktet for mandagens valgmøde i Nibe Erhvervspark på initiativ af Nibe Erhvervsråd.

Et spørgepanel fik derefter ordet for at teste kandidaternes visioner på udvalget emner. Panelet bestod af  Bjørn Drejer, Tina Lambrecht, Trine Fage Krogh og Lars Kirk Larsen – med TV2 Nord's Ingrid Buch som ordstyrer.

Uddrag af debatten:

Nibe Skoles udvikling
Bjørn Drejer ville vide, hvordan Nibe Skoles udviklingsmuligheder er, idet tilgangen til skolen er en udfordring nu, hvor der på mange klassetrin er fire spor, og Nibe kan se frem til fortsat bosætning med yngre familier.
Thomas Kastrup-Larsen (TK-L):  – Jeg erkender der kan være en problematik, vi skal være meget opmærksomme på, og jeg ser Dragehaven som en aflastning, og så må DUS-funktionen evt. organiseres anderledes.
Tina French Nielsen (TFN): – Ifølge vore analyser er der på kort sigt plads til nuværende og kommende elever, men vi kender naturligvis ikke tilflytningen, som ifølge kommuneplanen kan blive en faktor, vi skal regne med. Jeg erkender, at Nibe Skole formentlig får brug for udvidelser; spørgsmålet er bare hvordan.

Ny svømmehal fremmer sundheden
Tina Lambrecht spurgte endvidere til, hvorfor der vælges renovering af den eksisterende svømmehal frem for en ny ved  idrætshallen, som kan give store synergier ift. sundheden.
TFN: Venstre forsøgte i forbindelse med det budgetforlig, som betød renovering af den nuværende svømmehal frem for nybyggeri, at få flertal for løsningen med nybyggeri, men det kunne ikke lykkes rent politisk. Derfor bakker vi nu op om en renovering for at få det bedste ud af situationen. Vi ser ikke en ny svømmehal ved idrætsområdet som en mulighed for tiden.
TK-L: En ny svømmehal i Nibe er ikke en reel mulighed, som Aalborg Kommune kan forsvare. Vi kæmper andre steder på den front, og i Hals-området mislykkedes det med en lukning til følge. Det ønsker vi ikke for Nibe, og derfor en renovering.
Venstres byrådsmedlem Hans Thorup replicerede »fra salen«, at der jo alt-i-alt er tale om skattefinansierede penge, og der bruges nu mange penge (ca. 20 mio. kr., red.) på en placeringsmæssigt dårligere løsning end hvad der er muligt.
Rådmand Hans Henrik Henriksen tilføjede, at renoveringen af den nuværende svømmehal er ganske ambitiøs, og I kan bare vente og se resultatet; det bliver I alle glade for, sagde han.
Tina Lambrecht replicerede fra panelet, at en svømmehal ikke skal bedømmes på »ren økonomi« og motion, men som en integreret del af hele sundhedspolitikken – med deraf følgende muligheder for at forbedre den generelle sundhed. Men nu forpasser I muligheden!

Visioner om sundhed
Tina Lambrecht: Vi savner fortsat visioner på sundhedsområdet.
TFN: Venstre ønsker at etablere lokale sundhedshuse i lighed med Gandrup, så rehabilitering og behandling af forskellige sygdomme kan ske lokalt.
TK-L: Jeg kan fint se, at der i næste byrådsperiode kan etableres et sådant i Nibe inden år 2022.

–    –    –

Spørgsmål fra publikum:

Yvonne Klokkerholm Madsen roste det ombyggede kryds ved Hovvej og Hobrovej, men kritiserede, at busdriften fortsat foregår inde i byen, ad Hovvej og Sygehusvej frem for med stop i Strandgade. For denne kommentar fik hun aftenens eneste bifald.

Kommunens indkøbspolitik
Lene Frederiksen ønskede kommunens indkøbspolitik belyst, nu hvor denne skal revurderes:
TK-L: Magistraten har udsat behandlingen af kommunens indkøbspolitik for netop at finde frem til en holdbar ordning, hvor også flere af kommunens egne virksomheder har mulighed for ar byde ind som leverandør. Aalborg Kommune køber hvert år ind for mere end én milliard kroner, og der er derfor krav om licitationer, der skal overholdes, og rent politisk har vi et også ansvar for at forvalte de mange penge ordentligt.
TFN: Der findes ikke det helt klare svar på spørgsmålet om, hvordan vi sikrer kommunens små og mellemstore virksomheder mulighed for at byde på indkøbsopgaver. Vi appellerer derfor også til erhvervslivet selv om at komme med ideer, samtidig med at embedsværket beregner konsekvenser, der kan føre til nye regler for indkøb.

–    –    –

Borgmesterkandidaterne passede i deres svar på ikke at love for meget, men generelt var borgmesterens udgangspunkt, at »det hele nu ikke er så tosset«, mens Tina French ønsker ændringer i mere liberal retning.
Mange spørgsmål var til debat, og om der var en vinder af duellen, afsløres først ved kommunalvalget den 21. november.

I Nibe Avis' trykte udgave onsdag kan du læse et fyldigt uddrag af debatten under borgmester-duellen:
Svømmebad fastfrosset i forlig – sundhedshus er en reel mulighed

 

Ca. 70 deltagere havde fundet vej til Nibe Erhvervspark for at overvære duellen på ord mellem borgmesterkandidaterne.