Af: Ella Martinez, Sygehusvej 10, Nibe

Det er virkelig svært at forstå, hvordan man endnu en gang formår at lave dårlige forhold for busholdepladser i Nibe by. Man har lavet to busholdepladser: én på Sygehusvej, lige ved siden af børnehave og en dagpleje, hvor forældrene dagligt skal bringe og hente deres børn. 

Der er nu så megen trafik, at man må betegne det som rent kaos. Busskurene er placeret overfor hinanden, så når der kommer en bus i hver retning, stopper trafikken, og det er virkelig et stort problem for os, der bor og har den daglige gang på stedet. Det anden stoppested er placeret på Anlægsvej, hvor forholdene bestemt heller ikke er optimale.

For ikke at tale om ældre og gangbesværede, som vil få langt for at komme til bussen. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke flytter busserne ned på Strandgade ved lægehuset. Det har der jo også før været talt om.

Jeg tror, at mange af byens borgere vil mene, det er den bedste løsning, og det er centralt for mange, der benytter busserne i Nibe.

Venlig hilsen Ella Martinez