Fra Bislev Samråd v. Hans J Nielsen, har Nibe Avis modtaget dette læserbrev:

Vi synes at der har været besparelser nok på skoleområdet og især på, de små skoler. Ret hurtigt efter kommunesammenlægningen i 2007 kom den første besparelse, som gik ud over Sebber og Bislev skoler, hvor man som den eneste skole i Aalborg kommune gik fra fuldtids pedel til kun at have pedel på halv tid. I 2018 kom så den næste minimale besparelse på 2 mill. som ramte alle skolerne, hvor man tog yderligere timer fra især de små skoler bla. Sebber og Bislev skoler fik nu kun 2 dages pedel hjælp om ugen, det har de sidste 2 år med tydelighed givet udslag i at skolerne bliver misligholdt

Nu vil man så igen spare 2 og 3 mill. de næste par år, ved at lave fælles ledelse, det prøvede man for år tilbage, men droppede det igen, da det ikke fungerede.

Problemet med fælles ledelse synes også at være, at man ikke har fælles holdninger, mange små skoler vil gerne samarbejde, imens mange store skoler gerne ser de små skoler nedlagt ! Det er nu for alvor vores frygt, at vi politisk nærmer os det sidste skridt, hvor politikerne ikke længere ønsker de små skoler. Man lukker ikke skoler i aalborg kommune, man kvæler dem langsomt !

Det forlyder at der efter sommerferien er skoler, hvor elevantallet er bekymrende lave, en af grundene hertil kan selvfølgelig være at der er mangel på børn i landsbyerne, en anden grund kunne også være, at unge forældre, fravælger landsbyskolen, fordi de ikke tror deres barn kommer til at færdiggøre skolegangen i landsbyskolen, inden den bliver lukket !

Man har også tidligere skåret i ledelsestiden på små skoler, hvorved det også er mindre attraktivt at være skoleleder i landsbyskolen. I Bislev har vi for nuværende en Landsbyordning med skole, børnehave og vuggestue, som vi er glade for og det kræver en fuldtids leder på den lokale destination, for at få dagligdagen til at fungere.

Vi  i Bislev Samråd mener at politikerne bærer en stor del af  skylden i at landsbyskolerne har svære tider, med alle disse nedskæringer!

Giv nu landsbyskolerne arbejdsro, så de selv kan vise de har deres berettigelse.

Med venlig hilsen Hans J Nielsen