Citat: Winston Churchill

Nibe Avis har fra viceborgmester i Aalborg Kommune og medlem af Skoleudvalget Kristoffer Hjort Storm (DF) modtaget dette indlæg som en kommentar til den verserende debat om fælles skoleledelse mellem små og større skoler i Aalborg Kommune:

Onsdag den 18/3 kan man på Nibe Avis’ hjemmeside læse et indlæg hvor, skoleråd-mand Tina French Nielsen (Venstre) forsøger at fralægge sig ansvaret i forhold til beslutningen om fælles ledelse på skoleområdet i Aalborg Kommune. 

Det er efter min opfattelse et forsøg på at fralægge sig ansvaret som øverste chef på skoleområdet. Hun skriver, at Venstre valgte at gå med i udmøntningen af aftalen, selv om de ikke havde været med til at træffe den. Men det er ikke korrekt. Forslaget om fællesle-delse, blev enstemmigt vedtaget. Når Tina French forsøger at snige sig uden om beslut-ningen ved at henvise til, at Venstre ikke var med i det samlede budget, så er det helt forkert. Venstre og Konservative havde mulighed for at lave et budgetforslag uden denne besparelse, men det gjorde de ikke. Så når rådmanden skriver, »At der overhovedet skulle findes penge på ledelsesopgaven, er ikke min kop te. Jeg mener, at dét at investere i ledelse er fornuftigt.«  Så står det i skærende kontrast til det hun selv stemte i byrådet. 

I Dansk Folkeparti accepterede vi punktet fordi man i politiske forhandlinger må »give og tage«, for at være med i forlig af den størrelse, og vi fik bl.a. afsat penge til landsbypedeller og det største løft af ældreområdet i mange år. 

Forslaget om fællesledelse var et stort ønske fra et af de andre partier i budgetforliget og derfor har vi andre måtte acceptere det. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke vil blande os i processen. I Dansk Folkeparti vil vi vores landdistrikter og landsbyskoler, det skal der ikke være nogen tvivl om. For de enkelte byer er skolen altafgørende for at kun-ne fastholde og tiltrække nye beboere og skolen er ofte samlingsstedet, hvor mange so-ciale aktiviteter tager sit afsæt. 

I det videre arbejde er det vigtigt for os, at der bliver lagt vægt på, at skolerne fortsat skal kunne fungere som midtpunkt og være med til at skabe byernes identitet. Vi skal, som rådmanden retfærdigvis også skriver, sikre, at undervisningssteder ikke kan nedlægges decentralt og at ledelsen ikke skal kunne flytte elever. 

Vi ønsker også, at der bliver set på alternative løsninger, således det ikke nødvendigvis vil være en stor og en lille skole, der skal have delt ledelse med hinanden. Fokus skal være på geografi og forståelse for det lokale. Et nærliggende eksempel kunne være El-lidshøj Skole. I dag sender Ellidshøj sine ældste elever til Svenstrup Skole, hvorfor man umiddelbart vil mene, at disse to skoler, er et oplagt match til fælles ledelse. I Dansk Folkeparti mener vi dog, at det vil være bedre at se på muligheden for fælles ledelse med Ferslev Skole - som trods alt også er en mindre skole, og hvor forældrene i en eventuel skolebestyrelse vil have en bedre forståelse for de lokale særpræg. 

Jeg vil gerne afrunde med endnu engang at understrege, at landsbyerne og landsbyordningerne er en meget vigtig prioritet for os, og at vi mener, at de små skoler og lokalsam-fund udgør en stor værdi for vores kommune.

Kristoffer Hjort Storm,
Dansk Folkeparti