Fra Henrik Skovgaard Christensen, Fjordvej 1, Valsted, har redaktionen modtaget dette læserbrev:

Efter et møde i Aalborg Kommunes skoleudvalg den 21. april foretager forligspartierne Enhedslisten, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti nu justeringer i grundlaget for fælles ledelse i landsbyskolerne. Nu vil man lade visse skoler gå fri af sammenlægningerne, brede besparelserne i skolevæsenet yderligere ud på større skoler også og fortsat bevare flere centraliseringsmodeller for de små landsbyskoler. Nu håber skoleudvalget velsagtens, at kritikken forstummer. Det gør den ikke. Og det gør den ikke så længe, Aalborg Kommunes skoleudvalg lægger op til en afvikling af landsbyskolen og dermed landsbysamfundenes eksistensgrundlag.

I første omgang består det bemærkelsesværdige ved budgetforliget om fælles ledelse i, at samtlige forligspartier er på kollisionskurs med egne partiers hovedlinje i uddannelsespolitikken. Ved Landdistrikternes Fællesråds årsmøde den 29. marts 2019 stillede Mette Frederiksen, Kristian Thulesen Dahl og Morten Østergaard utvetydige krav om et kursskifte i uddannelsespolitikken, som skal øge decentraliseringen med det formål at øge befolkningstilvæksten og arbejdsudbuddet. I dag er denne decentraliseringslinje bredt forankret i Folketinget efter 00’ernes voldsomme centralisering, i særdeleshed under Venstre og Konservatives regeringstid fra 2001-2011, der blandt meget andet indebar struktur-reformen fra 2007.   

Derfor står decentraliseringslinjen i Nordjylland selvsagt også stærkt. Så sent som den 5. oktober 2019 stod regionspolitiker Ole Stavad (S.) på talerstolen på Fjerritslev Gymnasium og slog udtrykkeligt fast, at Socialdemokratiet ville kæmpe for uddannelsesmæssig decentralisering. Den opbakning er ikke mindre i partiet Venstre, hvor fx politikere som Mogens Gade, Ulla Flintholm og Otto Kjær Larsen er ivrige fortalere for decentralisering i uddannelsessystemet. 

På denne baggrund står det soleklart, at der hverken landspolitisk eller regionspolitisk er opbakning til centralisering. Det eneste sted i Danmark, man ikke har opdaget dette, er i skoleudvalget i Aalborg Kommune. Her fortsætter man ufortrødent med at centralisere landsbyskoler og afvikle landsbysamfund med et folkeligt mandat, der ikke eksisterer overhovedet. Det bliver spændende, hvordan det ender. Mest spændende bliver det nok for skoleudvalgets forligspartier Enhedslisten, Soc.dem., Radikale og DF samt Rådmand for Skoleforvaltningen, Tina French Nielsen (V).

Henrik Skovgaard