På vegne af Valsted Borgerforening og Samråd skriver Hans Jørgen Kallehauge, Valstedvej 22, Valsted, dette læserbrev i debatten om Aalborg Byråds ønske om at indføre fælles skoleledelse mellem mindre og større skoler:

Valsted Borgerforening og Samråd er meget glade og taknemlige for den store støtte Landdistriktsområdet under Sundheds-og Kulturforvaltningen, Aalborg Kommune giver til bevarelse og ikke mindst udvikling af de små landsbyer i Aalborg Kommune. Her i Valsted til ombygning af vort Klubhus til Det Nye Mødested i samarbejde med Sebber Idrætsforening.

I den nye Landdistriktspolitik 2020 står der blandt mange andre gode ting følgende:

 

Aalborg Kommune ser skolerne som et centrum for det lokale fællesskab og som en katalysator for udvikling i landdistrikterne. Et lokalt centrum, der kan medvirke til at fastholde og tiltrække børnefamilier til landdistrikterne. Det tilstræbes, at skolerne bliver en meget aktiv del af lokalsamfundet – også efter skoletid. Skolerne kan f.eks. danne rammerne for forskelligartede fritids- og kulturtilbud. 

 

Det er derfor med stor forundring og bekymring, at vi erfarer, at skoleudvalget vil fjerne skolelederen på vor lille skole, Sebber Skole, og lægge den ind under nærmeste større skole i Farstrup og ligeledes en fælles skolebestyrelse, hvor de få forældre i den lille skolenok ikke får den store indflydelse. Sebber Skole risikerer at blive til et »2. klasses« skoletilbud, som nogle forældre ville fravælge til fordel for den store skole i Nibe, som er fyldt til bristepunktet. 

Det kunne medføre, at ny-tilflyttere til vores lokalområde ville vælge at bosætte sig i Nibe med den store skole, og ikke her i vores naturskønne landsbysamfund med vor lille skole med »Nærværd«. En konsekvens af det vil medføre, at elev-antallet i Sebber Skole ville falde; og skolen blive lukningstruet – og det vil skoleudvalget vel ikke!

 

Hvis vores og de omkringliggende landsbyer skal bevares og udvikles er det afgørende vi kan tiltrække børnefamilier og det kan kun ske hvis vi bevarer vores lille skole med »Nærværd«. 

 

Den tætte kontakt mellem skole, Idrætsforening og Borgerforening forudsætter der er en selvstændig skoleleder som vil det og har engagement til at deltage i vore fælles arrangementer, som Fjordens dag, idræt/fodbold og de øvrige aktiviteter, der løbende er og kommer til.

 

Uden skolen vil Valsted og de omkringliggende landsbyer på trods af vor fantastiske beliggenhed langs Sebber Bredning tæt på Limfjorden med den rige omgivende natur, skov, bakker, cykel og vandreruter, få vanskeligt ved at fastholde den positive udvikling med flere børnefamilier som kommer til og skaber liv i byen.

 

Som nævnt i andre indlæg har vi prøvet en sammenlægning med en større skole fra 2005 – 2011 uden større succes og vi var meget glade for indførelsen af Landsbyordningen med en lokal skoleleder og bestyrelse blev indført og vedtaget af Aalborg Kommune.

 

Også politikere bør lære af historien og ikke gentage tidligere mislykkede forsøg på at spare – og hvis man ser indad i udvalget – er det virkelig en besparelse – eller er det bare politik!

 

Vi ønsker udvikling, ikke afvikling. Vi ønsker fortsat vores lokale skole bevaret med egen ledelse.