Fra Leo Thysk, Kirstine Jensens Vej 12, Nibe har redaktionen modtaget dette læserbrev:

Har lidt på sidelinjen via Nibe avis og andre medier fulgt med i Aalborg Byråds tilgang til fælles skoleledelse for en række skoler i flere af kommunens mindre byer og som giver lidt stof til eftertanke - og måske et eksempel på, hvilken fremtid der kan vente vi borgere i Aalborg kommune.

Her i Jylland skælder vi ofte – med rette - ud over det vi kalder Københavneriet, der er en vedvarende og stærk tendens med at centralisere mangt og meget i vor hovedstad - og ofte ret unødvendigt, samtidig med at politikerne udtaler, at vi skal decentralisere og bringe Danmark i bedre balance, mens de samme politikeres handlinger derefter udebliver.

Så min første tanke omkring byrådets ide om at spare nogle få millioner via fælles skoleledelse ser jeg som et eksempel på, at vi her i landets 3. største kommune måske også døjer med noget, der kan kaldes Aalborgeri.

Synes ofte det er voldsomt, hvor mange millioner byrådet fyrer af på en masse tiltag inden for Aalborgs bygrænse, hvoraf meget er i kategorien ”nice to have”, mens man ofte går efter at spare nogle få millioner på de for en kommune helt primære kerneopgaver med god velfærd for borgerne, der først og fremmest bør dreje sig om børnepasning, skoledrift, ældrepleje, forsyning, vedligehold af veje, infrastruktur m.m.

Aalborg kommune informerer vi borgere godt om budgetter og kommende års planer, men det er ret umuligt at få overblik over hvor mange penge kommunen bruger på såvel drift som anlæg i selve Aalborg by - der trods alt kun omfatter cirka halvdelen af kommunens indbyggere - stillet op overfor hvor meget kommunen bruger i alle øvrige byer og landdistrikter uden for Aalborg bys bygrænse.

Og set i lyset af, at der er valgt en fin række kompetente byrådsmedlemmer og rådmænd med bopæl uden for Aalborgs bygrænse, virker det alligevel som om byrådet har et meget ensidigt blik for at udvikle Aalborg by med den ene store investering efter den anden – og hvor vi som borgere må spørge, om det er de mange millioner værd og om der er for mange prestigeprojekter i gang. Måske blot for at imponere det øvrige Danmark, tiltrække turister, skaffe en særlig stor befolkningstilvækst i Aalborg by eller noget helt andet. Så det langsigtede mål er ofte for vi borgere en kende usynligt, for nu at sige det med lidt nordjysk accent, men nogle brikker falder på plads, når vi erfarer omtalte tiltag med fælles skoleledelse på en række skoler.